Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kargulewicz, mgr

asystent

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAktualne sposoby minimalizacji odpadów zużytej masy formierskiej
  AutorzyM. HOLTZER, R. DAŃKO, I. KARGULEWICZ
  ŹródłoKrzepnięcie Metali i Stopów. — 2000 R. 2 nr 44, s. 457–462
 • słowa kluczowe: minimalizacja odpadów, zużyta masa formierska, regeneracja zużytej masy

  keywords: used foundry sand, foundry waste minimization, reclamation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2001]
 • TytułGospodarcze wykorzystanie odpadów z przemysłu odlewniczego
  AutorzyIwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER
  ŹródłoSystemy gospodarki odpadami : IV [czwarte] Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Poznań, Piła 2001 / red. prowadzący Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, [2001]. — S. 659–667
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2001]
 • TytułMożliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich
  AutorzyMariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ
  Źródło„Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : IV [czwarta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2001 : Nowa Sól 24.05.–25.05.2001 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2001]. — S. 33–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMożliwości wykorzystania pyłów pochodzących z odpylania żeliwiaków
  AutorzyHOLTZER M., KARGULEWICZ I., KIJAS A.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 spec. iss. 3, s. 460–465
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2001]
 • TytułNieprzyjemne zapachy w odlewni – kontrola i sposoby ich usuwania
  AutorzyMariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoIII Polski Kongres Odlewnictwa : polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie : Warszawa 13–14 października 2000 : zbiór materiałów / red. Marcin Perzyk, Andrzej Kochański. — [Warszawa : Zakład Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej], [2001]. — S. 139–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOcena wpływu odlewni żeliwa na środowisko
  AutorzyMariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ
  ŹródłoOchrona Powietrza i Problemy Odpadów. — 1999 R. 33 nr 2, s. 57–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 1999]
 • TytułThe effect of waste moulding sands on natural environment
  AutorzyIwona KARGULEWICZ
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc, 8–14 August 1999 : section proceedings : engineering sciences / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, [1999]. — S. 161–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2003]
 • TytułThe elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands vs conditions of the elution process
  AutorzyIwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER
  ŹródłoThe selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 69–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułThe elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands VS conditions of the elution process
  AutorzyIwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 33–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 1997]
 • TytułThe formation of dioxines in metallurgical processes
  AutorzyIwona KARGULEWICZ
  ŹródłoInternational conference of PhD students : Miskolc, Hungary 11–17 August 1997 : section proceeding : engineering science I / eds. Gyula Patkó, László Lehoczky ; University of Miskolc. — Miskolc : University of Miskolc, 1997. — S. 218–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułWpływ regeneracji termicznej i mechanicznej na właściwości chemiczne odzyskiwanej osnowy
  AutorzyŁUCARZ M., KARGULEWICZ I.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 117–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 1999]
 • TytułWykorzystanie metody woltoamperometrycznej w analizie metali ciężkich wymywanych z odpadów odlewniczych
  AutorzyIwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER
  ŹródłoXLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego], [1999]. — S. 83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 1999]
 • TytułWymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z brązu
  AutorzyIwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER
  ŹródłoNauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — S. 165–170
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułWymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z mosiądzu
  AutorzyKARGULEWICZ I., HOLTZER M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 438–442
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2000]
 • TytułWymywanie się Cd, Cu, Pb i Zn ze zużytych mas formierskich jako kryterium oceny ich szkodliwości
  AutorzyIwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER
  ŹródłoNowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — S. 87–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułZagrożenie chorobami wśród pracowników odlewni
  AutorzyMariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 1999 t. 49 nr 12, s. 495–498
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17