Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kargulewicz, mgr

asystent

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Aktualne sposoby minimalizacji odpadów zużytej masy formierskiej
2
 • Gospodarcze wykorzystanie odpadów z przemysłu odlewniczego
3
 • Możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich
4
 • Możliwości wykorzystania pyłów pochodzących z odpylania żeliwiaków
5
 • Nieprzyjemne zapachy w odlewni – kontrola i sposoby ich usuwania
6
 • Ocena wpływu odlewni żeliwa na środowisko
7
 • The effect of waste moulding sands on natural environment
8
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands vs conditions of the elution process
9
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands VS conditions of the elution process
10
 • The formation of dioxines in metallurgical processes
11
 • Wpływ regeneracji termicznej i mechanicznej na właściwości chemiczne odzyskiwanej osnowy
12
 • Wykorzystanie metody woltoamperometrycznej w analizie metali ciężkich wymywanych z odpadów odlewniczych
13
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z brązu
14
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z mosiądzu
15
 • Wymywanie się Cd, Cu, Pb i Zn ze zużytych mas formierskich jako kryterium oceny ich szkodliwości
16
 • Zagrożenie chorobami wśród pracowników odlewni
17
 • Znaczenie dopuszczalnych stężeń i wyczuwalności substancji szkodliwych dla warunków pracy i środowiska naturalnego