Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kargulewicz, mgr

asystent

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1688
200311
2001633
2000312
1999633
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16133
200311
2001651
200033
1999651
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16115
200311
2001642
2000321
1999642
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16115
200311
2001615
200033
199966
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1616
200311
200166
200033
199966
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16511
200311
2001615
2000321
19996241
 • Aktualne sposoby minimalizacji odpadów zużytej masy formierskiejThe actual ways for used foundry waste minimization / M. HOLTZER, R. DAŃKO, I. KARGULEWICZ // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 44, s. 457–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: minimalizacja odpadów, zużyta masa formierska, regeneracja zużytej masy

  keywords: used foundry sand, foundry waste minimization, reclamation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Gospodarcze wykorzystanie odpadów z przemysłu odlewniczegoManagement of the waste from foundry industry / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Systemy gospodarki odpadami : IV [czwarte] Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Poznań, Piła 2001 = Systems of waste management : IVth [fourth] International Waste Forum / red. prowadzący Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, [2001]. — ISBN10: 8391425258. — S. 659–667. — Bibliogr. s. 666–667

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich[Possibilities of utilization of used sands] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // W: „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : IV [czwarta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2001 : Nowa Sól 24.05.–25.05.2001 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2001]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości wykorzystania pyłów pochodzących z odpylania żeliwiakówPossibility of utilization of cupola dust / HOLTZER M., KARGULEWICZ I., KIJAS A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3, s. 460–465. — Bibliogr. s. 464–465, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nieprzyjemne zapachy w odlewni – kontrola i sposoby ich usuwania[Odors in foundry plant – control and methods of elimination] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ, Beata GRABOWSKA // W: III Polski Kongres Odlewnictwa : polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie : Warszawa 13–14 października 2000 : zbiór materiałów / red. Marcin Perzyk, Andrzej Kochański. — [Warszawa : Zakład Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej], [2001]. — Publikacja zawiera także referaty XXV Sympozjum Naukowo Technicznego Zakładu Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 143, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena wpływu odlewni żeliwa na środowiskoEvaluation of iron foundry influence on the environment / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 1999 R. 33 nr 2, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The effect of waste moulding sands on natural environment / Iwona KARGULEWICZ // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc, 8–14 August 1999 : section proceedings : engineering sciences / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, [1999]. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 165–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands vs conditions of the elution process / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands VS conditions of the elution processWymywalność metali ciężkich (Cd, Cu, Pb i Zn) ze zużytych mas formierskich w zależności od warunków procesu wymywania / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ regeneracji termicznej i mechanicznej na właściwości chemiczne odzyskiwanej osnowyInfluence of thermal and mechanical reclamation processes on chemical properties of recovered silica sand / ŁUCARZ M., KARGULEWICZ I. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wykorzystanie metody woltoamperometrycznej w analizie metali ciężkich wymywanych z odpadów odlewniczych[Adaptation of voltamperometric method for analysis of heavy metals leaching from foundry waste] / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego], [1999]. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z brązuThe elution of heavy metals from the waste sand used for production of castings made in bronze / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 165–170. — Bibliogr. s. 169, Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z mosiądzuLeaching of heavy metals from the waste sand used in manufacture of brass castings / KARGULEWICZ I., HOLTZER M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 438–442. — Bibliogr. s. 441–442, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wymywanie się Cd, Cu, Pb i Zn ze zużytych mas formierskich jako kryterium oceny ich szkodliwościLeaching of Cd, Cu, Pb and Zn from used sands as a criterion for estimate harmfulness / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 87–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zagrożenie chorobami wśród pracowników odlewniHealth hazard among foundry workers / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 12, s. 495–498. — Bibliogr. s. 497–498, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16