Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kargulewicz, mgr

asystent

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Aktualne sposoby minimalizacji odpadów zużytej masy formierskiejThe actual ways for used foundry waste minimization / M. HOLTZER, R. DAŃKO, I. KARGULEWICZ // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 44, s. 457–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: minimalizacja odpadów, zużyta masa formierska, regeneracja zużytej masy

  keywords: used foundry sand, foundry waste minimization, reclamation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Gospodarcze wykorzystanie odpadów z przemysłu odlewniczegoManagement of the waste from foundry industry / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Systemy gospodarki odpadami : IV [czwarte] Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami : Poznań, Piła 2001 = Systems of waste management : IVth [fourth] International Waste Forum / red. prowadzący Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, [2001]. — ISBN10: 8391425258. — S. 659–667. — Bibliogr. s. 666–667

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Możliwości wykorzystania odpadowych mas formierskich[Possibilities of utilization of used sands] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // W: „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : IV [czwarta] konferencja odlewnicza TECHNICAL 2001 : Nowa Sól 24.05.–25.05.2001 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2001]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości wykorzystania pyłów pochodzących z odpylania żeliwiakówPossibility of utilization of cupola dust / HOLTZER M., KARGULEWICZ I., KIJAS A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3, s. 460–465. — Bibliogr. s. 464–465, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nieprzyjemne zapachy w odlewni – kontrola i sposoby ich usuwania[Odors in foundry plant – control and methods of elimination] / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ, Beata GRABOWSKA // W: III Polski Kongres Odlewnictwa : polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie : Warszawa 13–14 października 2000 : zbiór materiałów / red. Marcin Perzyk, Andrzej Kochański. — [Warszawa : Zakład Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej], [2001]. — Publikacja zawiera także referaty XXV Sympozjum Naukowo Technicznego Zakładu Odlewnictwa Politechniki Warszawskiej. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 143, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena wpływu odlewni żeliwa na środowiskoEvaluation of iron foundry influence on the environment / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 1999 R. 33 nr 2, s. 57–60. — Bibliogr. s. 60, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The effect of waste moulding sands on natural environment / Iwona KARGULEWICZ // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc, 8–14 August 1999 : section proceedings : engineering sciences / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, [1999]. — S. 161–166. — Bibliogr. s. 165–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands vs conditions of the elution process / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The elution of heavy metals (Cd, Cu, Pb and Zn) from used moulding sands VS conditions of the elution processWymywalność metali ciężkich (Cd, Cu, Pb i Zn) ze zużytych mas formierskich w zależności od warunków procesu wymywania / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The formation of dioxines in metallurgical processes / Iwona KARGULEWICZ // W: International conference of PhD students : Miskolc, Hungary 11–17 August 1997 : section proceeding : engineering science I / eds. Gyula Patkó, László Lehoczky ; University of Miskolc. — Miskolc : University of Miskolc, 1997. — S. 218–223. — Bibliogr. s. 222–223, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ regeneracji termicznej i mechanicznej na właściwości chemiczne odzyskiwanej osnowyInfluence of thermal and mechanical reclamation processes on chemical properties of recovered silica sand / ŁUCARZ M., KARGULEWICZ I. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 117–121. — Bibliogr. s. 121, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykorzystanie metody woltoamperometrycznej w analizie metali ciężkich wymywanych z odpadów odlewniczych[Adaptation of voltamperometric method for analysis of heavy metals leaching from foundry waste] / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego], [1999]. — S. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z brązuThe elution of heavy metals from the waste sand used for production of castings made in bronze / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 165–170. — Bibliogr. s. 169, Summ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wymywalność metali ciężkich z masy odpadowej pochodzącej z produkcji odlewów z mosiądzuLeaching of heavy metals from the waste sand used in manufacture of brass castings / KARGULEWICZ I., HOLTZER M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 438–442. — Bibliogr. s. 441–442, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wymywanie się Cd, Cu, Pb i Zn ze zużytych mas formierskich jako kryterium oceny ich szkodliwościLeaching of Cd, Cu, Pb and Zn from used sands as a criterion for estimate harmfulness / Iwona KARGULEWICZ, Mariusz HOLTZER // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 87–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zagrożenie chorobami wśród pracowników odlewniHealth hazard among foundry workers / Mariusz HOLTZER, Iwona KARGULEWICZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 12, s. 495–498. — Bibliogr. s. 497–498, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17