Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Lech Lewandowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5119392
201711
201311
201011
200711
200611
2005312
200466
2003523
2002514
2001918
200011128
1999725
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem514515
201711
201311
201011
200711
200611
200533
2004624
20035311
200255
200199
20001111
199977
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem51456
201711
201311
201011
200711
200611
200533
200466
200355
2002541
2001981
20001192
1999752
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem5151
201711
201311
201011
200711
200611
200533
200466
200355
200255
200199
20001111
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem51447
201711
201311
201011
200711
200611
200533
200466
200355
200255
200199
20001111
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem513219
201711
201311
201011
200711
200611
2005312
200466
2003532
2002523
2001972
20001183
19997341
 • Analiza metod oceny regenerowalności zużytych mas formierskich i rdzeniowych ze szczególnym uwzględnieniem metod ruchowych[Evaluation methods analysis of waste core and moulding sand ability for reclamation with particular taking into consideration industrial methods] / Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: „Postęp techniczny w odlewniach” : III konferencja odlewnicza TECHNICAL 2000 : Nowa Sól 11.05–12.05.2000 r. : biuletyn konferencyjny. — [Nowa Sól : TECHNICAL], [2000]. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych, stosowanych w odlewniach żeliwa, w aspekcie wymywalności z nich szkodliwych substancjiCharacteristics of moulding sands and cores used in iron foundries – in terms of eluting harmful substances / Mariusz HOLTZER, Jan Lech LEWANDOWSKI, Marta BILSKA, Beata GRABOWSKA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 6, s. 482–488. — Bibliogr. s. 488. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dobór składu masy samoutwardzalnej z żywicą syntetyczną z uwzględnieniem czynników technologicznych i ekologicznychEstimation of the self-setting sand composition based on synthetic resin with regard to the technological and ecological factors / DAŃKO J., HOLTZER M., LEWANDOWSKI J. L. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 81–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3 rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999. — [Košice : Technická Univerzita, 1999]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dwuwarstwowe formy z mas samoutwardzalnychCompound moulds made of self-hardening mixtures / Tadeusz Bogacz, Jan Lech LEWANDOWSKI, Zbigniew Maniowski // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 6, s. 223–226. — Bibliogr. s. 226. Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dyplom, który daje pracęDiploma assuring job / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 nr 4, s. 342–344. — V Kongres Polskiego Odlewnictwa : Drawski Młyn, Piła, 14 maja 2004. — Katowice : Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effect of the Poland's foundry industry on environment / Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 50–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekologiczna charakterystyka masy stosowanej w fenolowym procesie $CO_{2}$Ecological characteristic of core sand used in phenol $CO_{2}$ / SOLARSKI W., ZAWADA J., LEWANDOWSKI J. L., DAŃKO J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 59–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekologiczna masa formierskaEcological foundry sand / Tadeusz Bogacz, Jan Lech LEWANDOWSKI, Zbigniew Maniowski // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Formowanie się wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w masach klasycznych[Determination of the quantity of polycyclic aromatic hydrocarbons] / Jan Lech LEWANDOWSKI, Wojciech SOLARSKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 159–164. — Bibliogr. s. 164, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • GIFA 99 : materiały i urządzenia do produkcji rdzeni z mas wiązanych chemicznieGIFA 99 : materials and installations for the production of cores from the chemically bonded mixtures / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 1, s. 13–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • GIFA 99 – ochrona środowiska i warunków pracyGIFA 99 – protection of environment and work conditions / Mariusz HOLTZER, Małgorzata Hosiawa, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 4, s. 131–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inauguracyjna sesja XXIII Kongresu Techników PolskichInauguration session of XXIII Congress of the Polish Technicians / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2002 t. 52 nr 1, s. 6–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: Kongres Techników Polskich

  keywords: XXIII Congress of the Polish Technicians

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Jakość mas formierskich i rdzeniowych a ich szkodliwość dla otoczeniaThe quality of moulding and core sands vs their impact on environment / Jan Lech LEWANDOWSKI, Wojciech SOLARSKI, Jadwiga ZAWADA // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 43, s. 311–318. — Bibliogr. s. 315–316. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3270/the-quality-of-moulding-and-core-sands-vs-their-impact-on-environment.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kierunki rozwoju procesów zimnej rdzennicy (cold box)Development trends of cold-box processes / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 4, s. 134–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Losy zawodowe rocznika 2008 absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej[Professional destinies of the AGH University of Science and Technology's students] / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2010 nr 5–6, s. 226–227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Masy zużyte, charakterystyka i klasyfikacjaUsed foundry sands, characteristic and classification / J. L. LEWANDOWSKI, J. DAŃKO, R. DAŃKO // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Moja kariera – ranking szkół wyższych 2004My career – university ranking 2004 / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 5, s. 426–427

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości aplikacyjne krajowych iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych[Polish clinoptilolite-montmorillonite clays – perspective applications] / Krystyna Bobrowska-Krajewska, Hanna Dufaj-Zemła, Andrzej MANECKI, Zenon KŁAPYTA, Jan L. LEWANDOWSKI, Lucyna CZEKAJ, Jacek RAJCHEL, Zbigniew Pomorski, Adam Stec // W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. — Gliwice : Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej : Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 2000. — W przedm.: Zamieszczone w książce prace będą prezentowane w ustnej formie na nadchodzącym III Kongresie Technologii Chemicznej w Gliwicach, we wrześniu 2000 r.. — Nazwa drugiego wyd. na podst. ISBN BN online. — ISBN10: 83-913676-2-2. — S. 497–500. — Bibliogr. s. 500

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nośniki węgla błyszczącegoBright coal carriers / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2000 t. 50 nr 10, s. 384–386. — Bibliogr. s. 386, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Postęp w zakresie szybkiego prototypowaniaProgress in rapid prototyping / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 3, s. 116–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: odlewnictwo, metoda szybkiego prototypowania, metoda szybkiego wykonywania oprzyrządowania

  keywords: rapid tooling, foundry practice, rapid prototyping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Procesy, w których stosuje się masę bez materiału wiążącegoProcesses in which moulding sands without any bonding materials are used / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 6, s. 235. — Bibliogr. s. 235, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ranking szkół wyższych 2005Ranking of universities / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2005 t. 55 nr 5, s. 336–337. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ranking szkół wyższych 2007 rokuRanking of universities 2007 / Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 6, s. 308–310. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Regenerowalność i oddziaływanie na otoczenie mas z żywicą, stosowaną w fenolowym procesie ${CO_{2}}$The reclaimability and environmental impact of sands with resin used in a phenolic ${CO_{2}}$ process / Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 11–12, s. 400–404. — Bibliogr. s. 403–404, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-eng.

 • słowa kluczowe: regeneracja, odlewnictwo, wytrzymałość materiałów

  keywords: foundry, regeneration, resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Regenerowalność samoutwardzalnej masy ze szkłem wodnymReclamation ability of self-hardening moulding sands with water glass / Józef DAŃKO, Jan Lech LEWANDOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 3, s. 91–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: