Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktor Wodecki, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Analiza skuteczności zabiegów uszlachetniania brązów krzemowych i aluminiowo-krzemowychStudies on the effectiveness of the refining treatment of silicon and aluminium-silicon bronzes / RZADKOSZ S., WODECKI R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 422–425. — Bibliogr. s. 425, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza struktury i właściwości stopów $Cu-Zn-Al-Si$The analysis of the structure and properties of $Cu-Zn-Al-Si$ alloys / Wiktor WODECKI // W: Krystalizacja w stanie stałym i technologia obróbki laserowej : międzynarodowa konferencja naukowa : Rzeszów, 2000 = Crystallisation in solid steate and technology laser treatments : international scientific conference. — Katowice [etc.] : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000. — (Krzepnięcie Metali i Stopów ; ISSN 0208-9386 ; 2000 nr 42). — S. 65–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mikrostruktura mosiądzów aluminiowo krzemowych a ich własności mechaniczne[Microstructures of aluminium-silicon brasses and its mechanical properties] / Wiktor WODECKI, Stanisław RZADKOSZ // W: Nauka i technologia : VI konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane – Kościelisko, 29–31 maja 2003 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rola przemian fazowych w tworzeniu mikrostruktury mosiądzów aluminiowo-krzemowych[The role of the phase changes in forming of the microstructure of aluminium-silicon brass alloys] / Wiktor WODECKI // W: IV [Czwarta] konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : nauka i technologia : Niedzica, 17–19 maja 2001 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP [Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich] ; Wydział Odlewnictwa AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : [s. n.], 2001. — S. 61–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ wybranych domieszek na strukturę i właściwości stopów z układu ${Cu-Al-Si}$Effect of selected additives on the structure and properties of ${Cu-Al-Si}$ alloys / Stanisław RZADKOSZ, Wiktor WODECKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 123, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: