Wykaz publikacji wybranego autora

Wiktor Wodecki, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem541
200311
200111
200011
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem55
200311
200111
200011
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem541
200311
200111
200011
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem55
200311
200111
200011
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem55
200311
200111
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem55
200311
200111
200011
1999221
 • Analiza skuteczności zabiegów uszlachetniania brązów krzemowych i aluminiowo-krzemowychStudies on the effectiveness of the refining treatment of silicon and aluminium-silicon bronzes / RZADKOSZ S., WODECKI R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 422–425. — Bibliogr. s. 425, Abstr.. — Zvyšovanie akosti v zlievárenstve'99 = Zapewnienie jakości w odlewnictwie'99 = Quality assurance in foundry'99 : 3. medzinárodná vedecká konferencia = 3. międzynarodowa konferencja naukowa = 3rd international scientific conference : Podbanské, 26–28 May 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza struktury i właściwości stopów $Cu-Zn-Al-Si$The analysis of the structure and properties of $Cu-Zn-Al-Si$ alloys / Wiktor WODECKI // W: Krystalizacja w stanie stałym i technologia obróbki laserowej : międzynarodowa konferencja naukowa : Rzeszów, 2000 = Crystallisation in solid steate and technology laser treatments : international scientific conference. — Katowice [etc.] : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000. — (Krzepnięcie Metali i Stopów ; ISSN 0208-9386 ; 2000 nr 42). — S. 65–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mikrostruktura mosiądzów aluminiowo krzemowych a ich własności mechaniczne[Microstructures of aluminium-silicon brasses and its mechanical properties] / Wiktor WODECKI, Stanisław RZADKOSZ // W: Nauka i technologia : VI konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane – Kościelisko, 29–31 maja 2003 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rola przemian fazowych w tworzeniu mikrostruktury mosiądzów aluminiowo-krzemowych[The role of the phase changes in forming of the microstructure of aluminium-silicon brass alloys] / Wiktor WODECKI // W: IV [Czwarta] konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : nauka i technologia : Niedzica, 17–19 maja 2001 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP [Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich] ; Wydział Odlewnictwa AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : [s. n.], 2001. — S. 61–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ wybranych domieszek na strukturę i właściwości stopów z układu ${Cu-Al-Si}$Effect of selected additives on the structure and properties of ${Cu-Al-Si}$ alloys / Stanisław RZADKOSZ, Wiktor WODECKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 123, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: