Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wojtaszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kppm, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali i Metalurgii Ekstrakcyjnej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6942-8388 orcid iD

ResearcherID: AAT-7638-2020

Scopus: 36946555800

PBN: 5e70920b878c28a04738f11b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 134, z ogólnej liczby 134 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAluminium powder based composites reinforced with $Al_{2}O_{3}$ fibres : hot forming of aluminium powder – fibres compacts
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 vol. 27 no. 2, s. 197–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAluminium powder based composites reinforced with $Al_{2}O_{3}$ fibres : hot forming of aluminium powder compacts
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2001 vol. 27 no. 2, s. 183–196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza oddziaływania materiału wsadowego na mechanizm zużycia wkładek matrycowych formujących w procesie kształtowania elementów zderzaka kolejowego
  AutorzySylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2011 R. 42 nr 4, s. 33–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza procesu kucia matrycowego warstwowych materiałów kompozytowych otrzymanych z proszku żelaza i aluminium
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Marek WOJTASZEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 146–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu kucia stopu FeAl
  AutorzyT. ŚLEBODA, M. PAĆKO, M. WOJTASZEK, J. ŁUKSZA
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 485–488
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza zagęszczania na gorąco półwyrobów z proszku aluminum
  AutorzySZCZEPANIK Stefan, WOJTASZEK Marek
  ŹródłoProblemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II [druga] ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 16–18 września 1999. T. 2, Metalurgia proszków – jakość. — [Polska : s. n.], 1999. — S. 57–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza zmian gęstości w procesie wyciskania proszków aluminium oraz jego stopu w oparciu o modelowanie MES
  AutorzyKrystian ZYGUŁA, Marek WOJTASZEK
  ŹródłoMateriały i technologie XXI wieku : XX międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 17 maja 2018 r. / red. Marcin Godzierz, Adam Gryc, Patryk Wrześniowski ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH” przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, [2018]. — S. 45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of Alexander-Malas criterion of plastic flow stability for estimation of PM $Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo$ alloy forging conditions
  AutorzyWOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, ŚLEBODA Tomasz, LYPCHANSKYI Oleksandr
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 135
 • keywords: titanium alloy, powder metallurgy, processing maps, plastic flow stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie i analiza metodą logiki rozmytej parametrów procesu mieszania pod kątem poprawy własności kompozytów otrzymanych z proszków
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Jarosław DURAK, Filip Pernal
  ŹródłoKompozyty. — 2009 vol. 9 nr 4, s. 327–331. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2009_t4_WojtaszekDurakPerna.pdf
 • słowa kluczowe: logika rozmyta, metalurgia proszków, kompozyt, umocnienie, stop aluminium, węglik krzemu, mieszanie, cząstka

  keywords: aluminium alloy, fuzzy logic, silicon carbide, composite, powder metallurgy, particle, mixing process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie parametrów walcowania na zimno spieków żelaza i ich własności
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK
  ŹródłoWalcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 169–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • [referat, 2018]
 • TytułCharacterization of Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo alloy flow behaviour using Malas’s stability criterion
  AutorzyLYPCHANSKYI Oleksandr, ZYGUŁA Krystian, ŚLEBODA Tomasz, WOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta
  ŹródłoCOMAT 2018 : 5textsuperscript{th} international conference on Recent trends in structural materials : November 14textsuperscript{th}-16textsuperscript{th} 2018, Pilsen, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2014]
 • TytułDesign and verification of the parameters of hot forging of Ti10V2Fe3Al alloy compacts
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Tomasz ŚLEBODA, Maciej RUMIŃSKI, Janusz ŁUKSZA
  ŹródłoMaterials, industrial and manufacturing engineering research advances 1.2 : [selected, peer reviewed papers from the 1st International Materials, Industrial and Manufacturing Engineering Conference (MIMEC 2013) : December 4–6, Johor Bahru, Malaysia] / eds. Denni Kurniawan, Fethma M. Nor. — [Germany] : Trans Tech Publications, 2014. — S. 119–123
 • keywords: microstructure, titanium alloy, FE modelling, powder metallurgy, hot forging

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMM.606.119

19
 • [referat, 2013]
 • TytułDesign and verification of thermomechanical parameters of P/M Ti6Al4V alloy forging
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Tomasz ŚLEBODA
  ŹródłoISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — [Torino : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2017]
 • TytułDevelopment of the parameters of forging PM ${Ti–6Al–4V}$ alloy for use in industrial conditions
  AutorzyWOJTASZEK Marek, ŚLEBODA Tomasz, ZYGUŁA Krystian, MYRCIK Adam, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta
  ŹródłoMetal 2017 : 26textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24textsuperscript{th}–26textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 82
 • keywords: microstructure, titanium alloys, powder metallurgy, hot forging, thermomechanical parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułExtrusion of Al-Si alloy compacts under conventional conditions and in the semi-solid state
  AutorzyZYGUŁA Krystian, LYPCHANSKYI Oleksandr, WOJTASZEK Marek, ŚLEBODA Tomasz
  ŹródłoCOMAT 2018 : 5textsuperscript{th} international conference on Recent trends in structural materials : November 14textsuperscript{th}-16textsuperscript{th} 2018, Pilsen, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — S. 38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2022]
 • TytułFast estimation of favorable parameters of hot metal forming using the fuzzy logic method
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Krystian ZYGUŁA
  ŹródłoForming 2022 : streszczenia referatów i posterów 29. międzynarodowej konferencji Forming : 7–10.9.2022, Polanica Zdrój / Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. — Gliwice : Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza, [2022]. — S. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: