Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Wojtaszek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6942-8388

ResearcherID: brak

Scopus: 36946555800

PBN: 901411

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza oddziaływania materiału wsadowego na mechanizm zużycia wkładek matrycowych formujących w procesie kształtowania elementów zderzaka kolejowego
  AutorzySylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA
  ŹródłoTribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. — 2011 R. 42 nr 4, s. 33–41
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza procesu kucia matrycowego warstwowych materiałów kompozytowych otrzymanych z proszku żelaza i aluminium
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Piotr NIKIEL, Marek WOJTASZEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 146–151
3
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu kucia stopu FeAl
  AutorzyT. ŚLEBODA, M. PAĆKO, M. WOJTASZEK, J. ŁUKSZA
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 485–488
4
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza zmian gęstości w procesie wyciskania proszków aluminium oraz jego stopu w oparciu o modelowanie MES
  AutorzyKrystian ZYGUŁA, Marek WOJTASZEK
  ŹródłoMateriały i technologie XXI wieku : XX międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 17 maja 2018 r. / red. Marcin Godzierz, Adam Gryc, Patryk Wrześniowski ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH” przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, [2018]. — S. 45
5
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of Alexander-Malas criterion of plastic flow stability for estimation of PM $Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo$ alloy forging conditions
  AutorzyWOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, ŚLEBODA Tomasz, LYPCHANSKYI Oleksandr
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 135
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania możliwości zastosowania nagniatania tocznego do obróbki wykańczającej kompozytów $Al-SiC$
  AutorzyStefan SZCZEPANIK, Waldemar Polowski, Kazimierz Czechowski, Marek WOJTASZEK, Jerzy KRAWIARZ
  ŹródłoKompozyty. — 2007 nr 2, s. 87–92
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie i analiza metodą logiki rozmytej parametrów procesu mieszania pod kątem poprawy własności kompozytów otrzymanych z proszków
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Jarosław DURAK, Filip Pernal
  ŹródłoKompozyty. — 2009 vol. 9 nr 4, s. 327–331
8
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie parametrów walcowania na zimno spieków żelaza i ich własności
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK
  ŹródłoWalcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 169–175
9
10
11
 • [referat, 2018]
 • TytułCharacterization of Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo alloy flow behaviour using Malas’s stability criterion
  AutorzyLYPCHANSKYI Oleksandr, ZYGUŁA Krystian, ŚLEBODA Tomasz, WOJTASZEK Marek, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta
  ŹródłoCOMAT 2018 : 5textsuperscript{th} international conference on Recent trends in structural materials : November 14textsuperscript{th}-16textsuperscript{th} 2018, Pilsen, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — S. 37
12
 • [referat, 2013]
 • TytułDesign and verification of thermomechanical parameters of P/M Ti6Al4V alloy forging
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Tomasz ŚLEBODA
  ŹródłoISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — [Torino : s. n.], [2013]. — S. [1]
13
14
 • [referat, 2014]
 • TytułDesign and verification of the parameters of hot forging of Ti10V2Fe3Al alloy compacts
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Tomasz ŚLEBODA, Maciej RUMIŃSKI, Janusz ŁUKSZA
  ŹródłoMaterials, industrial and manufacturing engineering research advances 1.2 : [selected, peer reviewed papers from the 1st International Materials, Industrial and Manufacturing Engineering Conference (MIMEC 2013) : December 4–6, Johor Bahru, Malaysia] / eds. Denni Kurniawan, Fethma M. Nor. — [Germany] : Trans Tech Publications, 2014. — S. 119–123
15
 • [referat, 2017]
 • TytułDevelopment of the parameters of forging PM ${Ti–6Al–4V}$ alloy for use in industrial conditions
  AutorzyWOJTASZEK Marek, ŚLEBODA Tomasz, ZYGUŁA Krystian, MYRCIK Adam, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta
  ŹródłoMetal 2017 : 26textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24textsuperscript{th}–26textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 82
16
 • [referat, 2018]
 • TytułExtrusion of Al-Si alloy compacts under conventional conditions and in the semi-solid state
  AutorzyZYGUŁA Krystian, LYPCHANSKYI Oleksandr, WOJTASZEK Marek, ŚLEBODA Tomasz
  ŹródłoCOMAT 2018 : 5textsuperscript{th} international conference on Recent trends in structural materials : November 14textsuperscript{th}-16textsuperscript{th} 2018, Pilsen, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — S. 38
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułFEM modelling and experimental research of die forging of $Ni-Mo-Fe$ alloy antenna components
  AutorzyM. WOJTASZEK, P. CHYŁA, T. ŚLEBODA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 627–635
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHot processing of cast and PM Ti-6Al-4V alloy
  AutorzyM. WOJTASZEK, T. ŚLEBODA, G. Korpała
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2016 vol. 61 no. 2B, s. 1115–1120. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol2B_2016/36.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInfluence of closed-die hot compaction parameters on selected properties of PM $Al-Si-Fe-Cu$ materials
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Piotr DUDEK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2010 vol. 36 no. 2, s. 91–96. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-02/metalur02.pdf
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInfluence of size of SiC particles on selected properties of aluminium-based composites obtained by extrusion of P/M compacts
  AutorzyMarek WOJTASZEK
  ŹródłoKompozyty. — 2011 R. 11 nr 4, s. 331–335
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKształtowanie na gorąco w procesach zagęszczania i wyciskania proszku stopu $Al-Si-Fe-Cu$ oraz mieszaniny tego proszku i 10% cząstek $SiC$
  AutorzyMarek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK, Karolina DONIEC
  ŹródłoKompozyty. — 2006 [R.] 6 nr 2, s. 44–49
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKucie endoprotezy stawu biodrowego
  AutorzyJan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Marek WOJTASZEK, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2012 R. 33 nr 3, s. 138–141
24
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułLogika rozmyta jako narzędzie doboru parametrów mieszania w procesie przygotowania materiałów kompozytowych
  AutorzyJarosław DURAK, Marek WOJTASZEK
  ŹródłoInżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. Adam Grzech, [et al.]. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009. — S. 405–416
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułManufacturing with application of GPI method and selected properties of Al matrix composites reinforced undirectionally and three-directionally with carbon fibres
  AutorzyM. WOJTASZEK, A. Czulak
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1539–1546