Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wolczko, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem28341110
200611
2005211
200471231
2003523
200133
200066
1999413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2828
200611
200522
200477
200355
200133
200066
199944
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28262
200611
200522
200477
2003541
200133
2000651
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2828
200611
200522
200477
200355
200133
200066
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem2828
200611
200522
200477
200355
200133
200066
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem28721
200611
200522
200477
2003523
2001321
200066
19994311
 • Algorytm optymalizacji trasy rurociągu
2
 • Budowa modułu identyfikacji procesu awarii elementów hutniczych ciągów produkcyjnych
3
 • Dobór modelu odnowy uprzedzającej dużych ciągów produkcyjnych
4
 • Identyfikacja procesu awarii w Systemie Planowania Remontów
5
 • Komputerowe wspomaganie planowania remontów dużych ciągów produkcyjnych
6
 • Koncepcja optymalizacji struktury cyklu remontowego hutniczych ciągów produkcyjnych
7
 • Koncepcja proekologicznych kryteriów oceny produktów na etapie projektowania
8
 • Korekcja rozkładu prędkości strumienia gazu w komorze elektrofiltru
9
 • Logistyczna baza danych o odpadach w hucie stali
10
 • Metoda minimalizacji kosztów budowy rurociągów
11
 • Minimalizacja kosztów budowy rurociągów w hutnictwie
12
 • Model dystrybucji wyrobów gotowych w systemie walcowni blach
13
 • Modelowanie logistycznego systemu walcowni za pomocą symulatora DOSIMIS-3
14
 • Modernizacja układu regeneracji elektrod zbiorczych
15
 • Optymalizacja przepływów w walcowni zimnej blach
16
 • Optymalizacja struktury cyklu remontowego elektrofiltrów
17
 • Podstawy informatyki
18
 • Podstawy informatyki
19
 • Podstawy informatyki
20
 • Problemy dystrybucji blach zimnowalcowanych
21
 • Problemy logistyki dystrybucji wyrobów gotowych walcowni blach karoseryjnych
22
 • Procedura weryfikacji normatywów remontowych ciągów produkcyjnych
23
 • Projektowanie tras rurociągów rozgałęzionych o minimalnym koszcie budowy
24
 • Rejonizacja dostaw blach zimnowalcowanych
25
 • Rejonizacja dostaw przy ograniczonych warunkach technicznych