Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wolczko, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAlgorytm optymalizacji trasy rurociągu
  AutorzyArtur BIEŃ, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 3 z. 1, s. 45–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBudowa modułu identyfikacji procesu awarii elementów hutniczych ciągów produkcyjnych
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 571–577
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułDobór modelu odnowy uprzedzającej dużych ciągów produkcyjnych
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoProblemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — S. 257–262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułIdentyfikacja procesu awarii w Systemie Planowania Remontów
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoProblemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2001 z. 17, s. 145–153
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKomputerowe wspomaganie planowania remontów dużych ciągów produkcyjnych
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoVìsnik Tehnologìčnogo Unìversitetu Podìllâ. — 2003 no. 6 t. 1 č. 1 : Tehnìčnì nauki ; specvipusk, s. 189–196
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2000]
 • TytułKoncepcja optymalizacji struktury cyklu remontowego hutniczych ciągów produkcyjnych
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 207–212
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2000]
 • TytułKoncepcja proekologicznych kryteriów oceny produktów na etapie projektowania
  AutorzyWładysław JODŁOWSKI, Bolesław KARWAT, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 247–253
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2000]
 • TytułKorekcja rozkładu prędkości strumienia gazu w komorze elektrofiltru
  AutorzyPiotr WOLCZKO, Ryszard MACHNIK
  ŹródłoElektrofiltry 2000 : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–16 września 2000. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2000. — S. 119–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2005]
 • TytułLogistyczna baza danych o odpadach w hucie stali
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Bożena ZWOLIŃSKA, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoTLM 2005 [Dokument elektroniczny] : “Total logistic management” : IX. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 8–10 grudnia 2005 r. : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [Poland] : CID Ltd. Spółka z o. o., 2005. — S. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMetoda minimalizacji kosztów budowy rurociągów
  AutorzyArtur BIEŃ, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 5 z. 1/2, s. 71–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułMinimalizacja kosztów budowy rurociągów w hutnictwie
  AutorzyArtur BIEŃ, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 1999 t. 18 z. 2, s. 145–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel dystrybucji wyrobów gotowych w systemie walcowni blach
  AutorzyPiotr WOLCZKO, Edward MICHLOWICZ, Artur BIEŃ
  ŹródłoProblemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2003 z. 21, s. 99–108
 • słowa kluczowe: środki transportu, model dystrybucji, dystrybucja wyrobów gotowych, praca kierowcy, walcownia blach

  keywords: model distribution, finished products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModelowanie logistycznego systemu walcowni za pomocą symulatora DOSIMIS-3
  AutorzyEdward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoProblemy Maszyn Roboczych / Kolegium Twórczości Technicznej Akademii Inżynierskiej w Polsce. — 2003 z. 21, s. 33–38
 • słowa kluczowe: walcownia, transport wewnętrzny, walcarka czteroklatkowa, symulator przepływu materiałów

  keywords: logistics system, rolling mill, flow symulator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2000]
 • TytułModernizacja układu regeneracji elektrod zbiorczych
  AutorzyRyszard MACHNIK, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoElektrofiltry 2000 : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–16 września 2000. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2000. — S. 129–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOptymalizacja struktury cyklu remontowego elektrofiltrów
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoAura. — 2004 nr 9 dod. Ochrona Środowiska, s. 73–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułProblemy dystrybucji blach zimnowalcowanych
  AutorzyPiotr WOLCZKO, Edward MICHLOWICZ
  ŹródłoProblemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — S. 263–268
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2004]
 • TytułProblemy logistyki dystrybucji wyrobów gotowych walcowni blach karoseryjnych
  AutorzyPiotr WOLCZKO, Edward MICHLOWICZ
  ŹródłoTransport XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa : Warszawa, 20–22 września 2004. Sekcja 2, Logistyka i technologia procesów transportowych / Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — S. 389–395
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułProcedura weryfikacji normatywów remontowych ciągów produkcyjnych
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoAutomatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 t. 3 z. 1, s. 355–360
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2000]
 • TytułProjektowanie tras rurociągów rozgałęzionych o minimalnym koszcie budowy
  AutorzyArtur BIEŃ, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 1 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 25–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2004]
 • TytułRejonizacja dostaw blach zimnowalcowanych
  AutorzyPiotr WOLCZKO
  ŹródłoTransport zintegrowany : materiały VII konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika : Międzyzdroje, czerwiec 2004 / Politechnika Szczecińska. Wydział Techniki Morskiej [et al.]. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004. — S. 311–317
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułRejonizacja dostaw przy ograniczonych warunkach technicznych
  AutorzyArtur BIEŃ, Piotr WOLCZKO
  ŹródłoZastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2003. — S. 31–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: