Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wolczko, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Algorytm optymalizacji trasy rurociągu
2
 • Budowa modułu identyfikacji procesu awarii elementów hutniczych ciągów produkcyjnych
3
 • Dobór modelu odnowy uprzedzającej dużych ciągów produkcyjnych
4
 • Identyfikacja procesu awarii w Systemie Planowania Remontów
5
 • Komputerowe wspomaganie planowania remontów dużych ciągów produkcyjnych
6
 • Koncepcja optymalizacji struktury cyklu remontowego hutniczych ciągów produkcyjnych
7
 • Koncepcja proekologicznych kryteriów oceny produktów na etapie projektowania
8
 • Korekcja rozkładu prędkości strumienia gazu w komorze elektrofiltru
9
 • Logistyczna baza danych o odpadach w hucie stali
10
 • Metoda minimalizacji kosztów budowy rurociągów
11
 • Minimalizacja kosztów budowy rurociągów w hutnictwie
12
 • Model dystrybucji wyrobów gotowych w systemie walcowni blach
13
 • Modelowanie logistycznego systemu walcowni za pomocą symulatora DOSIMIS-3
14
 • Modernizacja układu regeneracji elektrod zbiorczych
15
 • Optymalizacja przepływów w walcowni zimnej blach
16
 • Optymalizacja struktury cyklu remontowego elektrofiltrów
17
 • Podstawy informatyki
18
 • Podstawy informatyki
19
 • Podstawy informatyki
20
 • Problemy dystrybucji blach zimnowalcowanych
21
 • Problemy logistyki dystrybucji wyrobów gotowych walcowni blach karoseryjnych
22
 • Procedura weryfikacji normatywów remontowych ciągów produkcyjnych
23
 • Projektowanie tras rurociągów rozgałęzionych o minimalnym koszcie budowy
24
 • Rejonizacja dostaw blach zimnowalcowanych
25
 • Rejonizacja dostaw przy ograniczonych warunkach technicznych