Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Przystaś, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
  • Analiza petrofizyczna utworów czerwonego spągowca południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiej
2
  • Charakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnych
3
  • Własności zbiornikowe kredowych piaskowców karpackich w świetle badań petrograficznych
4
  • Wpływ procesów diagenetycznych na stopień przeobrażenia i właściwości pojemnościowe osadów czerwonego spągowca
5
  • Wyniki badań petrograficznych typowych litofacji zbiornikowych fliszu karpackiego