Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Przystaś, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem523
200122
200011
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem55
200122
200011
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem55
200122
200011
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem55
200122
200011
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem55
200122
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem523
200122
200011
1999221
 • Analiza petrofizyczna utworów czerwonego spągowca południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiejPetrophysical analysis of Rotliegende formations in SE part of Fore-Sudetic Monocline / Grzegorz PRZYSTAŚ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 10, s. 601–614. — Bibliogr. s. 614, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka zmienności parametrów zbiornikowych litotypów piaszczystych karpackich jednostek ropogazonośnychCharacteristics of variability in reservoir parameters of sandy lithotypes in Carpathian oil- and gas-bearing units / Jan KUŚMIEREK, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Przemysław Warzała // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 107–126. — Bibliogr. s. 115–116, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Własności zbiornikowe kredowych piaskowców karpackich w świetle badań petrograficznychReservoir properties of the Carpathian Cretaceous sandstones in the light of petrographic investigations / Grzegorz PRZYSTAŚ // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 451–453. — Bibliogr. s. 452, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ procesów diagenetycznych na stopień przeobrażenia i właściwości pojemnościowe osadów czerwonego spągowcaThe effect of diagenetic processes on scope of alterations and resrvoir properties of Rotliegemdes sediments / Grzegorz PRZYSTAŚ // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 6, s. 305–318. — Bibliogr. s. 318, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wyniki badań petrograficznych typowych litofacji zbiornikowych fliszu karpackiegoReults of petrographic analyses of typical reservoir lithofacies of the Carpathian Flysch / Jan BROMOWICZ, Katarzyna GÓRNIAK, Grzegorz PRZYSTAŚ, Marek REMBIŚ // W: Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropogazonośnych Karpat polskich : praca zbiorowa = Characteristics of petrophysical parameters of flysch oil- and gas-bearing series in the Polish Carpathians / pod red. Jana Kuśmierka. — Kraków : Geosynoptics Society „GEOS”, 2001. — (Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków ; vol. 4/2001). — Opis częśc. wg okł. — S. 31–75. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: