Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Zielińska-Lipiec, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9660-9333 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6602743081

PBN: 5e70920c878c28a04738f11e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 173, z ogólnej liczby 174 publikacji Autora


1
 • AlCrFe coated, graded deep-drawing steels and duplex steels with enhanced corrosion resistance
2
 • Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w fazie ciekłej
3
 • An investigation of nitride precipitates in archaeological iron artefacts from Poland
4
 • An investigation of nitride precipitates in archeological iron artefacts from Poland
5
 • Analiza mikrostrukturalna i charakterystyka pęknięć po spawaniu łukowym nadstopu niklu
6
 • Analiza stabilności mikrostruktury modyfikowanych stali martenzytycznych 9\% $Cr$ w procesie wyżarzania i pełzania
7
 • Analysis of $\gamma$' precipitates, carbides and nano-borides in heat-treated Ni-based superalloy using SEM, STEM-EDX, and HRSTEM
8
 • Analytical electron microscopy investigations of a microstructure of single and polycrystalline $\beta$-${Mg_{2}Al_{3}}$ Samson phase
9
 • Annealing textures and precipitation behaviour in ferritic-austenitic duplex type steels
10
 • Annealing textures and precipitation behaviour in ferritic-austenitic duplex type steels
11
 • Application of the liquid miscibility gap in metallic glasses
12
 • Badanie właściwości i struktury połączeń spawanych nowej i eksploatowanej stali 14 MoV6-3 (13HMF)
13
 • Boron in high chromium steels for USC steam power plants
14
 • Characterisation of micro- and nanoscale structure of new creep-resistant steels for advanced USC steam power plants
15
 • Characterisation of the micro- and nanoscale structure of new creep-resistant steels for use in advanced USC steam power plants
16
 • Characterization of $\gamma'$ precipitates in cast Ni-based superalloy and their behaviour at high-homologous temperatures studied by TEM and in situ XRD
17
 • Characterization of the as‑cast microstructure and selected properties of the X‑40 Co‑based superalloy produced via lost‑wax casting
18
 • Characterization of the microstructure, microsegregation, and phase composition of ex-situ $Fe–Ni–Cr–Al–Mo–TiC_{p}$ composites fabricated by three-dimensional plasma metal deposition on 10CrMo9-10 steel
19
 • Characterization of the strengthening phases in the $Ni-based$ superalloy
20
 • Contribution of microstructural constituents on hot cracking of $MAR-M247$ nickel based superalloy
21
22
 • Cracking of high-strength steel welded joints
23
 • Cracking of precipitation hardened alloys induced by Nd-YAG laser beam
24
 • Crystallographic aspects of ferrite and austenite ${Co}$-deformation in duplex stainless steel
25
 • Deformation of ferrite-austenite banded structure in cold-rolled duplex steel