Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Wierzbanowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9921-4118

ResearcherID: brak

Scopus: 55241273400

PBN: 900808

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 209, z ogólnej liczby 212 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułApplication of Göbel mirror for stress measurement using grazing incidence geometry
  AutorzyAndrzej BACZMAŃSKI, Marianna MARCISZKO, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Grzegorz Buturyn, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2010 vol. 652, s. 249–254. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.652.249
4
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry
  AutorzyGrzegorz Buturyn, Andrzej BACZMAŃSKI, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski
  ŹródłoMECA SENS V : the 5textsuperscript{th} international conference on Mechanical stress evaluation by neutrons and synchrotron radiation ; QuBS 2009 : the 3textsuperscript{rd} international symposium of Quantum Beam Science Directorate of Japan Atomic Energy Agency : November 10–12, 2009, Mito, Japan : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. 135
5
6
 • [referat, 2014]
 • TytułAsymmetric rolling of copper
  AutorzyA. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI
  ŹródłoJunior Euromat 2014 [Dokument elektroniczny] : the major event for young materials scientists : 21–25 July 2014, Lausanne : programme. — [Switzerland : s. n.], [2014]. — Ekran [1]
7
 • [referat, 2013]
 • TytułAsymmetric rolling of copper, role of the rolling parameters
  AutorzyA. UNIWERSAŁ, S. WROŃSKI, M. WRÓBEL, K. WIERZBANOWSKI
  Źródło2textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]
8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAsymmetric rolling of polycrystalline metals: modification of microstructure and mechanical properties
  AutorzyA. UNIWERSAŁ, S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, M. WRÓBEL, M. WROŃSKI, B. Bacroix
  ŹródłoInnovative Energy & Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 7, s. 86–87. — tekst: https://www.omicsonline.org/conference-proceedings/2576-1463-C1-003-002.pdf
9
 • [referat, 2014]
 • TytułAsymmetric rolling textures of aluminum studied with crystalline model implemented into FEM : [abstract]
  AutorzyM. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, B. Bacroix, P. Lipiński, A. Lodini
  ŹródłoICOTOM 17 : 17textsuperscript{th} International Conference on Textures of Materials : August 24–29, 2014, Dresden, Germany / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 139
10
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAsymmetric rolling textures of aluminum studied with crystalline model implemented into FEM
  AutorzyM. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, B. Bacroix, P. Lipiński
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2015 vol. 82, s. 012012-1–012012-6. — tekst: http://iopscience.iop.org/1757-899X/82/1/012012/pdf/1757-899X_82_1_012012.pdf
11
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym
  AutorzyKrzysztof WIERZBANOWSKI, Andrzej BACZMAŃSKI, Jacek TARASIUK
  ŹródłoPostępy Fizyki. — 1999 t. 50 z. dod., s. 11–12
12
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułCharakterystyka mikrostruktury i własności mechanicznych miedzi poddanej procesowi walcowania asymetrycznego
  AutorzyA. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, I. KALEMBA-REC, K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI
  ŹródłoXLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — S. 332–335
13
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCorrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique
  AutorzyS. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 275–281
14
15
 • [referat, 2007]
 • TytułCorrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement
  AutorzyK. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, C. Braham, A. Lodini
  ŹródłoSOTAMA 2007 : 2textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 35–36, P-42
16
 • [referat, 2008]
 • TytułCorrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement
  AutorzyS. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, A. Lodini
  Źródło57textsuperscript{th} Annual conference on Applications of X-ray analysis : Denver X-ray conference : joint meeting with ICRS-8 : the 8textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : plenary session: Stress and society : exhibits, workshops, sessions : Training & applications ; techniques & instrumentation : 4–8 August 2008, Denver, Colorado, U. S. A. : program. — [USA : s. n.], [2008]. — S. [1]
17
 • [referat, 2018]
 • TytułCrystalline nature of bioactive coatings on titanium manufactured by hydrostatic extrusion followed by micro-arc oxidation
  AutorzyD. WOJTAS, K. WIERZBANOWSKI, M. WROŃSKI, M. Bieda, [et al.]
  ŹródłoCAC 2018 : XXIV Conference on Applied Crystallography : 2–6 September 2018, Arłamów, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 47–48
18
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCrystallographic textures variation in asymmetrically rolled steel
  AutorzyS. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, B. Bacroix, M. WRÓBEL, M. Wroński
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2010 vols. 638–642, s. 2811–2816. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.638-642.2811.pdf
19
 • [referat, 2009]
 • TytułCrystallographic textures variation in asymmetrically rolled steel
  AutorzyS. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, B. Bacroix, M. Wróbel, M. Wroński
  ŹródłoTHERMEC 2009 : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : processing, fabrication, properties, applications : August 25–29, 2009, Berlin, Germany. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. [1], Poster P276
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDeformation characteristics important for nucleation process : case of low-carbon steel
  AutorzyKrzysztof WIERZBANOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix, Alexis Miroux, Olivier Castelnau
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 1999 vol. 44 iss. 2, s. 183–201
22
 • [referat, 2007]
 • TytułDetermination of stored elastic energy in plastically deformed copper
  AutorzyA. BACZMAŃSKI, N. Hfaiedh, M. Francois, K. WIERZBANOWSKI, K. Saanouni
  ŹródłoSize-strain V : diffraction analysis of the microstructure of materials : October 7–9, 2007, Garmisch-Partenkirchen, Germany : abstracts. — [Stuttgart, Germany : Max Planck Institute for Metals Research], [2007]. — S. 44, PD-O-4
23
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDetermination of stored elastic energy in plastically deformed copper
  AutorzyA. BACZMAŃSKI, N. Hfaiedh, M. François, K. Saanouni, K. WIERZBANOWSKI
  ŹródłoZeitschrift für Kristallographie. — 2008 vol. 27 Suppl., s. 65–72
24
 • [referat, 2007]
 • TytułDetermination of stress field in textured duplex steel using TOF neutron diffraction method
  AutorzyA. BACZMAŃSKI, S. Wroński, R. Dakhlaoui, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI, E. C. Olivier
  ŹródłoSOTAMA 2007 : 2textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 21, P-01
25