Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Wierzbanowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9921-4118

ResearcherID: brak

Scopus: 55241273400

PBN: 900808

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 209, z ogólnej liczby 212 publikacji Autora


1
2
3
 • Application of Göbel mirror for stress measurement using grazing incidence geometry
4
 • Application of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry
5
6
7
 • Asymmetric rolling of copper, role of the rolling parameters
8
 • Asymmetric rolling of polycrystalline metals: modification of microstructure and mechanical properties
9
 • Asymmetric rolling textures of aluminum studied with crystalline model implemented into FEM
10
 • Asymmetric rolling textures of aluminum studied with crystalline model implemented into FEM
11
 • Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym
12
 • Charakterystyka mikrostruktury i własności mechanicznych miedzi poddanej procesowi walcowania asymetrycznego
13
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique
14
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique
15
 • Corrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement
16
 • Corrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement
17
 • Crystalline nature of bioactive coatings on titanium manufactured by hydrostatic extrusion followed by micro-arc oxidation
18
 • Crystallographic textures variation in asymmetrically rolled steel
19
 • Crystallographic textures variation in asymmetrically rolled steel
20
21
 • Deformation characteristics important for nucleation process
22
 • Determination of stored elastic energy in plastically deformed copper
23
 • Determination of stored elastic energy in plastically deformed copper
24
 • Determination of stress field in textured duplex steel using TOF neutron diffraction method
25