Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Wierzbanowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9921-4118

ResearcherID: brak

Scopus: 55241273400

PBN: 900808

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem209488117
202122
2020413
20191183
2018835
2017413
20167115
201512147
201421714
20131046
20126222
20111275
20101156
20091394
200817512
200718108
200655
2005936
2004835
2003945
200222
2001523
2000743
1999835
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20962003
202122
202044
201911110
201888
201744
2016716
201512210
20142121
20131091
2012642
20111212
20101111
20091313
20081717
20071818
200655
2005918
200488
200399
200222
200155
200077
1999817
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20941168
202122
202044
201911110
2018817
201744
2016743
20151239
201421318
20131019
2012615
201112111
20101111
20091358
200817215
200718414
200655
2005945
2004835
2003918
200222
200155
2000716
1999862
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20961148
202122
2020431
20191138
2018844
2017422
2016752
201512210
201421318
20131064
201266
201112210
201011110
20091349
200817710
200718216
2006514
2005963
2004826
2003945
200222
200155
2000734
1999817
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20986123
202122
202044
20191147
2018853
2017431
2016752
20151275
201421147
20131064
2012642
20111257
20101165
200913310
200817107
200718810
200655
200599
200488
200399
200222
200155
200077
199988
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20911891
202122
202044
20191138
2018862
2017431
2016761
20151284
201421147
20131064
2012642
20111257
20101165
20091349
200817125
200718414
200655
2005963
2004853
2003954
200222
2001532
2000734
19998441
2
3
4
 • Application of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry / Grzegorz Buturyn, Andrzej BACZMAŃSKI, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski // W: MECA SENS V : the 5\textsuperscript{th} international conference on Mechanical stress evaluation by neutrons and synchrotron radiation ; QuBS 2009 : the 3\textsuperscript{rd} international symposium of Quantum Beam Science Directorate of Japan Atomic Energy Agency : November 10–12, 2009, Mito, Japan : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. 135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Asymmetric rolling of copper, role of the rolling parametersAsymetryczne walcowanie miedzi, rola parametrów procesu / A. UNIWERSAŁ, S. WROŃSKI, M. WRÓBEL, K. WIERZBANOWSKI // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: miedź, walcowanie niesymetryczne, krzywizna pasma

  keywords: copper, asymmetric rolling, strip curvature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Asymmetric rolling textures of aluminum studied with crystalline model implemented into FEM : [abstract] / M. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, B. Bacroix, P. Lipiński, A. Lodini // W: ICOTOM 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on Textures of Materials : August 24–29, 2014, Dresden, Germany / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym[Examination of plastic deformation in polycrystalline materials of industrial importance] / Krzysztof WIERZBANOWSKI, Andrzej BACZMAŃSKI, Jacek TARASIUK // Postępy Fizyki ; ISSN 0032-5430. — 1999 t. 50 z. dod., s. 11–12. — Bibliogr. s. 12. — XXXV Zjazd Fizyków Polskich : Białystok 20–23 września 1999 : materiały. Cz. 1. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Fizyczne, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakterystyka mikrostruktury i własności mechanicznych miedzi poddanej procesowi walcowania asymetrycznegoMicrostructure characteristics and mechanical properties of copper after the asymmetric rolling process / A. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, I. KALEMBA-REC, K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI // W: XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — Na okł. dod.: Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-66-7. — S. 332–335. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: miedź, X-ray, EBSD, walcowanie asymetryczne

  keywords: copper, EBSD, X-ray, asymmetrical rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence techniqueO poprawkach przy wyznaczaniu naprężeń własnych rentgenowską metodą stałego kąta padania / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 275–281. — Bibliogr. s. 281. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence technique / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2008 vol. 571–572, s. 289–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.. — Stress evaluation using neutrons and synchrotron radiation ; [September 24–26, 2007, Vienna, Austria]. — tekst: http://www-1scientific-1net-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.571-572.289.pdf

 • keywords: residual stress, X-ray diffraction, grazing incidence method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Corrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement / K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, C. Braham, A. Lodini // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 35–36, P-42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Corrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, A. Lodini // W: 57\textsuperscript{th} Annual conference on Applications of X-ray analysis : Denver X-ray conference : joint meeting with ICRS-8 : the 8\textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : plenary session: Stress and society : exhibits, workshops, sessions : Training & applications ; techniques & instrumentation : 4–8 August 2008, Denver, Colorado, U. S. A. : program. — [USA : s. n.], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Crystalline nature of bioactive coatings on titanium manufactured by hydrostatic extrusion followed by micro-arc oxidation / D. WOJTAS, K. WIERZBANOWSKI, M. WROŃSKI, M. Bieda, [et al.] // W: CAC 2018 : XXIV Conference on Applied Crystallography : 2–6 September 2018, Arłamów, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — Na okł. dod.: book of abstracts. — S. 47–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: titanium, hydroxyapatite, micro-arc oxidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Crystallographic textures variation in asymmetrically rolled steel / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, B. Bacroix, M. WRÓBEL, M. Wroński // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2010 vols. 638–642, s. 2811–2816. — Bibliogr. s. 2816, Abstr., Summ.. — THERMEC'2009 [Dokument elektroniczny] : 6th international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : Berlin, Germany, August 25–29, 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. T. Chandra, N. Wanderka, W. Reimers, M. Ionescu. — Switzerland : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-3-908454-83-0 ; ISBN 978-0-87849-293-0 [Supplement]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.638-642.2811.pdf

 • keywords: texture, asymmetric rolling, finite elements method, deformation models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.638-642.2811

19
 • Crystallographic textures variation in asymmetrically rolled steel / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, B. Bacroix, M. Wróbel, M. Wroński // W: THERMEC 2009 : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : processing, fabrication, properties, applications : August 25–29, 2009, Berlin, Germany. — [Germany : s. n.], [2009]. — S. [1], Poster P276. — Abstrakt W: Thermec'2009 : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : August 25–29, 2009, Berlin, Germany : abstracts. — [S. l. : s. n., 2009]. — S. 144, 457

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Deformation characteristics important for nucleation process : case of low-carbon steelParametry materiału po deformacji istotne dla procesu zarodkowania : przypadek stali niskowęglowych. / Krzysztof WIERZBANOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix, Alexis Miroux, Olivier Castelnau // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 2, s. 183–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Determination of stored elastic energy in plastically deformed copper / A. BACZMAŃSKI, N. Hfaiedh, M. Francois, K. WIERZBANOWSKI, K. Saanouni // W: Size-strain V : diffraction analysis of the microstructure of materials : October 7–9, 2007, Garmisch-Partenkirchen, Germany : abstracts. — [Stuttgart, Germany : Max Planck Institute for Metals Research], [2007]. — S. 44, PD-O-4. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Determination of stored elastic energy in plastically deformed copper / A. BACZMAŃSKI, N. Hfaiedh, M. François, K. Saanouni, K. WIERZBANOWSKI // Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0044-2968. — 2008 vol. 27 Suppl., s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.. — 5th size-strain conference Diffraction Analysis of the Microstructure of Materials ; [October 7–9, 2007, Germany]

 • keywords: diffraction, self-consistent model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1524/zksu.2008.0009

24
 • Determination of stress field in textured duplex steel using TOF neutron diffraction method / A. BACZMAŃSKI, S. Wroński, R. Dakhlaoui, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI, E. C. Olivier // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 21, P-01

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25