Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Witkowska, dr inż.

poprzednio: Karnat-Witkowska

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3157-6462

ResearcherID: brak

Scopus: 36942512800

PBN: 901410

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 91, z ogólnej liczby 91 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza strukturalna wyżarzanych blach ze stali $0H24N6Mo1,5$ typu duplex
  AutorzyJanusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 414–418
 • słowa kluczowe: faza sigma, tekstura ferrytu i austenitu, struktura dwufazowa, stal typu duplex

  keywords: sigma phase, two-phase structure, ferrite and austenite texture, duplex type steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2004]
 • TytułAnnealing textures and precipitation behaviour in ferritic-austenitic duplex type steels : [poster]
  AutorzyMałgorzata WITKOWSKA, Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC
  ŹródłoSOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : 3–7 October 2004 Kraków, Poland : symposium programme and book of abstracts / [Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 62–63, P27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnnealing textures in cold-rolled duplex type steel
  AutorzyWiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Małgorzata KARNAT
  ŹródłoArchives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. — 2000 vol. 45 iss. 1, s. 57–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułBadania rentgenostrukturalne stopu ${Ti-10V-2Fe-3Al}$ po odkształceniu plastycznym
  AutorzyM. WITKOWSKA, J. KOWALSKA, A. BUNSCH
  ŹródłoXLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 426–430
 • słowa kluczowe: stopy tytanu, tekstura, odkształcenie plastyczne, przemiana fazowa

  keywords: phase transformation, texture, plastic deformation, titan alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułCharakterystyka elektrolitycznych powłok Cu przy zastosowaniu rentgenowskich metod dyfrakcyjnych
  AutorzyStanisław SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA, Adam BUNSCH, Krzysztof CHRUŚCIEL
  Źródło50 Konwersatorium Krystalograficzne : II sesja naukowa PTK : Wrocław, 26–28 VI 2008 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — [Wrocław : s. n], [2008]. — S. 280–281
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułCharakterystyka powłok ocynkowanych ogniowo
  AutorzyJakub Siwiec, Małgorzata WITKOWSKA
  ŹródłoInnowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — S. 718–722
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułComparison of the rolling texture formation in duplex steels with various initial textures
  AutorzyJ. RYŚ, W. RATUSZEK, M. WITKOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2006 vol. 51 iss. 3, s. 495–502
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2001]
 • TytułCrystallographic aspects of the rolling texture formation in austenitic-ferritic steel
  AutorzyJ. RYŚ, M. WITKOWSKA, W. RATUSZEK
  ŹródłoECM 20 : 20textsuperscript{th} European crystallographic meeting : Crystallography in natural sciences and technology : Kraków, August 25–31 2001 : book of abstracts / eds. K. Stadnicka, W. Nitek. — [Kraków : EJB Publisher], [2001]. — S. 309
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
14
 • [referat, 2013]
 • TytułDevelopment of microstructure and texture in Fe-26Mn-3Si-3Al alloy during cold-rolling and annealing
  AutorzyJoanna KOWALSKA, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC
  ŹródłoISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — [Torino : s. n.], [2013]. — S. [1], 2P1-18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułEffect of annealing temperature on texture and structure of duplex stainless steels
  AutorzyJanusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2004 R. 25 nr 3, s. 186–189
 • słowa kluczowe: struktura, stal nierdzewna, tekstura ferrytu i austenitu, temperatura wyżarzania, stal duplex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2017]
 • TytułEffect of silicon content on the microstructure of cast 24Cr-5Ni-2.5Mo-xSi duplex steel
  AutorzyB. KALANDYK, R. ZAPAŁA, M. WITKOWSKA, J. KOWALSKA
  ŹródłoKiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6textsuperscript{th}–8textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne. — [Kielce : s. n.], [2017]. — S. [1–5]
 • keywords: microstructure, cast stainless steels, ThermoCalc

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułFaza sigma w stalach ferrytyczno-austenitycznych
  AutorzyMałgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC
  ŹródłoProblemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — S. 75–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2015]
 • TytułHigh temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC) coal power plants
  AutorzyT. Dudziak, V. Deodeshmukh, L. Backert, N. Sobczak, M. WITKOWSKA, W. RATUSZEK, K. CHRUŚCIEL, A.Zieliński, J. Sobczak
  ŹródłoEUROCORR 2015 [Dokument elektroniczny] : earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere! : European Corrosion Congress : 6–10 September 2015, Graz, Austria. — [Austria : s. n.], [2015]. — S. [1-10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInfluence of band-like morphology on microstructure and texture evolution in rolled super-duplex steel
  AutorzyJ. RYŚ, M. WITKOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 733–747
 • keywords: deformation mechanisms, band-like morphology, super-duplex stainless steel, cold-rolling, ferrite and austenite rolling textures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [referat, 2012]
 • TytułInfluence of cold plastic deformation on the development of the texture of high-manganese austenitic steel
  AutorzyKOWALSKA J., RATUSZEK W., WITKOWSKA M., ZIELIŃSKA-LIPIEC A.
  ŹródłoXXII CAC : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : programme & abstracts / University of Silesia. — [Katowice : University of Silesia], [2012]. — S. 117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of die forging parameters on the microstructure and phase composition of Inconel 718 alloy
  AutorzyA. BUNSCH, J. KOWALSKA, M. WITKOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 929–935
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0102-8