Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Wróbel, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5854-0980

ResearcherID: brak

Scopus: 7007050147

PBN: 901412

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 203, z ogólnej liczby 203 publikacji Autora


1
 • A general transformation of the sample reference frame into the crystal reference frame
2
 • A multireflection and multiwavelength residual stress determination method using energy dispersive diffraction
3
 • Analiza przyczyn powstawania przebarwień na powierzchni elementów układów wydechowych wykonanych z aluminiowanych rur ze stali chromowej
4
 • Analysis of stresses and crystal structure in the surface layer of hexagonal polycrystalline materials: a new methodology based on grazing incidence diffraction
5
 • Anti-twinning in an $Ni-Mo-Cr$ alloy
6
7
 • Application of positron lifetime annihilation spectroscopy for characterization of friction stir welded dissimilar aluminum alloys
8
 • Application of positron lifetime annihilation spectroscopy for characterization of friction stir welded dissimilar aluminum alloys
9
10
 • Asymmetric rolling of copper, role of the rolling parameters
11
 • Asymmetric rolling of polycrystalline metals: modification of microstructure and mechanical properties
12
 • Badania złącza stopu aluminium (7136) wykonanego metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny
13
 • Basal slip localization in zinc single crystals
14
 • Bliźniakowanie mechaniczne kryształów o strukturze regularnej
15
 • Bliźniakowanie mechaniczne w stopie HAYNES®$242$™
16
 • Błędy ułożenia – czym są i od czego zależy ich energia
17
 • Changes in microstructure and texture during deformation and recrystallization of Al single crystals with initial orientation (110)[001]
18
 • Characterization of texture in friction stir welded 7136-T7651 aluminum alloy
19
 • Charakterystyka metaloznawcza płacidła z IX wieku ze "skarbu Wiślan"
20
 • Charakterystyka mikrostruktury i własności mechanicznych miedzi poddanej procesowi walcowania asymetrycznego
21
 • Co-deposition of nickel and palladium from ammonia based bath
22
 • Comparison of neutron pole figure extraction methods on the example of friction stir welded aluminium alloy
23
 • Comparison of the stress relaxation of biodegradable surgical threads made of Mg and Zn alloys and some commercial synthetic materials
24
 • Composition and microstructure of the Al-multilayer graphene composites acieved by the intensive deformation
25
 • Critical resolved shear stresses and stress localization in $Mg-alloy$ studied using neutron diffraction