Wykaz publikacji wybranego autora

Ludwik Zawisza, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602916740

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem987728524
20125212
201181115
2010312
20094112
20081111261
20071211172
2006161510
20051275
200412111
20034211
20023111
2001312
199955
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9865276
201255
20118512
2010321
20094121
200811452
200712111
20061679
20051284
20041293
2003431
200233
200133
1999541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem988315
201255
2011871
201033
200944
20081192
20071212
200616115
20051275
200412111
200344
200233
200133
1999541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem981484
201255
2011835
201033
2009422
20081138
200712210
200616214
20051212
200412210
200344
200233
200133
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem982969
2012532
2011862
2010321
2009431
20081192
20071266
20061616
20051212
20041212
200344
200233
200133
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem984652
2012541
2011862
2010321
200944
20081183
20071275
200616214
20051266
20041266
200344
2002312
200133
1999551
 • Analiza upadów i azymutów z danych otworowych i sejsmicznych w kontekście oceny niepewności wyznaczania zasięgów obiektów strukturalnych na przykładzie zdjęcia sejsmicznego Rudka 3DDip and azimuth analysis from well and seismic data – estimation of the spatial extent of structural elements on example of the Rudka 3D seismic survey / Krzysztof Dzwinel, Dagmara Krawiec, Ludwik ZAWISZA, Barbara Czerwińska // W: Ropa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials = Oil and gas – conventional and unconventional plays. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 13–14. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of acoustic climate in the area of seismic measurements / L. ZAWISZA, J. MACUDA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 611–616. — Bibliogr. s. 616, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the state of ground environment within the area of technological centres of hydrocarbons treatment installations “Zielin” and “Cychry” / J. MACUDA, L. ZAWISZA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 225–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas / J. MACUDA, L. ZAWISZA, S. NAGY // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 133–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of hydrodynamic methods to determine gas-water contours and directions of migrations in UGS Swarzów / Ludwik ZAWISZA, Stanisław NAGY // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 266–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of numerical methods for designing the process of dicyclopentadiene (DCP) removal from groundwater / J. MACUDA, L. ZAWISZA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 183–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering — sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania gleb i gruntów w rejonie instalacji uzdatniania gazu ziemnego zanieczyszczonego rtęciąAnalysis of soils and grounds in the area of a system for treating mercury-contaminated natural gas / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 261–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_25.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania klimatu akustycznego w rejonie prowadzonych prac sejsmicznychAnalysis of acoustic climate in the area of seismic measurements / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 497–502. — Bibliogr. s. 502, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/add-ons/pdf.png

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania zawartości metanu w węglach brunatnychInvestigations of methane content in lignite coals / Paweł BARAN, Stanisław HOŁDA, Jan MACUDA, Adam NODZEŃSKI, Ludwik ZAWISZA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 21–28. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • słowa kluczowe: sorpcja, węgiel brunatny, zasoby metanu, metan

  keywords: sorption, methane, the lignite coals, reserves of methane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Carbon dioxide sequestration by injection to various geological reservoirs / Jakub SIEMEK, Stanisław NAGY, Ludwik ZAWISZA // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 172–177. — Bibliogr. s. 177. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Desorpcja metanu z węgli brunatnych w aspekcie procesu uwalniania się gazu z węglaDesorption of methane from lignite coals in the aspect of processes of gas liberation / Jan MACUDA, Adam NODZEŃSKI, Ludwik ZAWISZA // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 80. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Desorption of methane from selected lignite coals in the aspect of processes of gas liberation from coal / Paweł BARAN, Stanisław HOŁDA, Jan MACUDA, Adam NODZEŃSKI, Ludwik ZAWISZA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 38. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : underground mine environment, methane treatment, ground control & rock burst, work safety in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Jacek Skiba, [et al.]. — Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza „OSTOJA”, 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-921582-7-1. — S. 21–27. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Efektywność wydobycia ropy naftowej przy zatłaczaniu ${CO_{2}}$Effectiveness of crude oil extraction using ${CO_{2}}$ injection / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Barbara ULIASZ-MISIAK, Ludwik ZAWISZA // W: Przemysł naftowy w Polsce 2011 = Petroleum industry in Poland 2011 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET, [2011]. — S. 36–40 [tekst pol.], 136–140 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 40, 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Environmental hazard accompanying the liquid waste storage in the mass / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 98–103. — Bibliogr. s. 102–103. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Evaluation of the mine gases hazard in the closed hard coal mine “Niwka-Modrzejów” / Ludwik ZAWISZA, Jan MACUDA // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 250–255. — Bibliogr. s. 255. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • keywords: gases migration, geological-reservoir model, gas flux

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Evaluation of the state of ground environment in the area of technological systems of the natural gas field Radlin / J. MACUDA, L. ZAWISZA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 393–398. — Bibliogr. s. 398, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Explosive and toxic gases monitoring in the area of lignite opencast in KWB Bełchatów S. A. / J. MACUDA, L. ZAWISZA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 3, s. 114–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr.. — Conference on “Environment protection and engineering — sustainable development”. — Olsztyn : HARD, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Faculty of Drilling, Oil and Gas – research activities / Ludwik ZAWISZA // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 94–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Geochemical analyses of ground air within the hole exploitation of Hard Coal Mine KWK MorcinekAnalizy geochemiczne powietrza gruntowego w eksploatacji otworu w kopalni węgla kamiennego KWK Morcinek / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 343–351. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: methane hazard control, methane, closing of mines, geochemical monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Geochemical analyses of ground air within the hole exploitation of Hard Coal Mine KWK “Morcinek” / Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Geomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG SwarzówGeomechanical evaluation of rock formation for depleted gas reservoirs – example from the Swarzów Underground Gas Storage / Henryk WOŹNIAK, Ludwik ZAWISZA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2011 nr 446 (1): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce = Recent problems of engineering geology in Poland, s. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Groundwater hazard related with lignite production in the area of saline diapir “Dębina” in the Lignite Opencast Bełchatów / L. ZAWISZA, J. MACUDA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 525–529. — Bibliogr. s. 529, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Historia Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce[History of the Department of Environmental Protection in Economy] / Ludwik ZAWISZA // W: Jubileusz XXXV-lecia [Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu] 1967-2002 = 35-th anniversary 1967-2002 / kolegium red.: Stanisław Stryczek, Jan Ziaja. — Kraków : WWNiG AGH, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 61–65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Historia Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce[History of the Department of Environmental Protection in Economy] / Ludwik ZAWISZA // W: Jubileusz 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2007 = 40\textsuperscript{th} anniversary 1967-2007 / oprac ed.-graf.: Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 55–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: