Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Wojnarowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0188-9484 orcid iD

ResearcherID: S-9495-2017

Scopus: 12244215900

PBN: 5e70920b878c28a04738f04e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 144, z ogólnej liczby 144 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
  AutorzyPaweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 337–345. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_30.pdf
3
 • [referat, 2012]
 • TytułAktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
  AutorzyP. WOJNAROWSKI, J. STOPA
  ŹródłoOil-Gas AGH 2012 : 23textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — S. 43
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn analysis of the influence of fracturing technological parameters on fracture propagation using numerical modeling
  AutorzyJacek DUDEK, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2017 vol. 34 no. 3, s. 677–690. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2017.34.3/drill.2017.34.3.677.pdf
5
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza efektywności rozproszonej produkcji energii elektrycznej na marginalnych złożach gazu ziemnego
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoNafta i gaz – 2002 : tradycje i nowoczesność : II [druga] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Bóbrka 23–25 maja 2002 r. / red. Stanisław Szafran ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — Kraków : SITPNiG. Zarząd Główny, 2002. — S. 131–141
6
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza możliwości zastosowania metody CCS-EOR na przykładzie złoża ropy naftowej w Karpatach fliszowych
  AutorzyMichał KUK, Paweł WOJNAROWSKI, Edyta KUK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 16
7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 139–157
8
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 158–168
9
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu doboru parametrów technologicznych zabiegu szczelinowania hydraulicznego na propagację szczeliny z wykorzystaniem modelowania numerycznego
  AutorzyJacek Dudek, Damian JANIGA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 31
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza wpływu eksploatacji na ekshalacje gazu ze złóż
  AutorzyJerzy STOPA, Stanisław RYCHLICKI, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2001 R. 18/1, s. 217–227
11
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu kwasowości cieczy szczelinującej na wytrzymałość strukturalną żelu sieciowanego
  AutorzyPiotr KRZECZEK, Paweł Karasek, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 30
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 5, s. 968–971
13
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
  AutorzyDamian JANIGA, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 26
14
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza wyników sondowania gazów gruntowych na terenach skażonych produktami naftowymi
  AutorzyTadeusz SOLECKI, Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoNowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 207–216
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza zmian przepuszczalności skał dolomitu głównego w strefie przyotworowej na podstawie wyników opróbowania rurowym próbnikiem złoża
  AutorzyStanisław DUBIEL, Paweł WOJNAROWSKI, Paweł PYRZAK
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2010 t. 27 z. 3, s. 521–530. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-03/W_2010_3_02.pdf
16
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$
  AutorzyPaweł WOJNAROWSKI, Jerzy STOPA, Piotr KOSOWSKI, Ewa KNAPIK, Damian JANIGA, Robert CZARNOTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2017 : czerpiąc ze źródła tradycji tworzymy innowacyjne rozwiązania : XXVIII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–9 czerwca 2017. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 23
17
18
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of CCS-EOR application on exemplary oil field from Carpathian Flysch Belt
  AutorzyEdyta KUK, Michał KUK, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoSGEM 2019 : 19textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 9–11 December 2019, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 19, Oil and gas exploration, hydrology and water resources, forest ecosystems. Iss. 1.4, Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2019. — S. 95–102
19
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalysis of Uniejów geothermal water reservoirs modeling in view of various aspects of geothermal water and heat management
  AutorzyAneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Paweł WOJNAROWSKI, Andrzej GONET
  ŹródłoProceedings of the World Geothermal Congress 2010 [Dokument elektroniczny] : 25–30 April 2010, Bali – Indonesia / ed. Roland Horne. — [Indonesia] : International Geothermal Association, 2010. — S. 1–6
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnalytical model of cold water front movement in a geothermal reservoir
  AutorzyJerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoGeothermics. — 2006 vol. 35 iss. 1, s. 59–69. — tekst: https://goo.gl/MqXiqP
21
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of artificial intelligence in CO2-EOR process optimization
  AutorzyDamian JANIGA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 41–47
22
 • [referat, 2018]
 • TytułAzerbaijan facing new challenges on the energy market after the collapse of Soviet Union
  AutorzyKatarzyna Kosowska, Robert CZARNOTA, Jerzy STOPA, Paweł WOJNAROWSKI, Damian JANIGA
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.4, Mineral processing, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 267–274
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000
  AutorzyJan JEWULSKI, Albin WOJNAR, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK, Romana BILIŃSKA
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2004 R. 21/2, s. 539–548
24
25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCharakterystyka złóż karpackich
  AutorzyP. KOSOWSKI, S. RYCHLICKI, J. STOPA, P. WOJNAROWSKI
  ŹródłoMożliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej ze złóż karpackich / pod red. Stanisława Rychlickiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 24–42