Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Wojnarowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0188-9484 orcid iD

ResearcherID: S-9495-2017

Scopus: 12244215900

PBN: 5e70920b878c28a04738f04e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 144, z ogólnej liczby 144 publikacji Autora


1
2
 • Aktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
3
 • Aktualne możliwości komputerowej symulacji szczelinowania hydraulicznego w złożach
4
 • An analysis of the influence of fracturing technological parameters on fracture propagation using numerical modeling
5
 • Analiza efektywności rozproszonej produkcji energii elektrycznej na marginalnych złożach gazu ziemnego
6
 • Analiza możliwości zastosowania metody CCS-EOR na przykładzie złoża ropy naftowej w Karpatach fliszowych
7
 • Analiza możliwości zatłaczania ditlenku węgla do złoża A w celu zwiększenia wydobycia
8
 • Analiza możliwości zwiększenia wydobycia ze złoża B za pomocą otworów wielodennych
9
 • Analiza wpływu doboru parametrów technologicznych zabiegu szczelinowania hydraulicznego na propagację szczeliny z wykorzystaniem modelowania numerycznego
10
 • Analiza wpływu eksploatacji na ekshalacje gazu ze złóż
11
 • Analiza wpływu kwasowości cieczy szczelinującej na wytrzymałość strukturalną żelu sieciowanego
12
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
13
 • Analiza wpływu zasolenia wody złożowej na optymalizację procesu zatłaczania polimerów do złoża
14
 • Analiza wyników sondowania gazów gruntowych na terenach skażonych produktami naftowymi
15
 • Analiza zmian przepuszczalności skał dolomitu głównego w strefie przyotworowej na podstawie wyników opróbowania rurowym próbnikiem złoża
16
 • Analiza zmiany składu chemicznego ropy naftowej podczas procesu intensyfikacji wydobycia węglowodorów metodą $CO_{2}-EOR$
17
 • Analysis impact fracturing fluid acidity on structural strength of crosslinked gel complex
18
 • Analysis of CCS-EOR application on exemplary oil field from Carpathian Flysch Belt
19
 • Analysis of Uniejów geothermal water reservoirs modeling in view of various aspects of geothermal water and heat management
20
 • Analytical model of cold water front movement in a geothermal reservoir
21
 • Application of artificial intelligence in CO2-EOR process optimization
22
 • Azerbaijan facing new challenges on the energy market after the collapse of Soviet Union
23
 • Badania zasolenia wybranych rop naftowych na rentgenowskim spektrometrze ED-2000
24
 • Carbon dioxide separation technologies
25
 • Charakterystyka złóż karpackich