Wykaz publikacji wybranego autora

Bogumiła Winid, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6811-7174 orcid iD

ResearcherID: AAK-9070-202

Scopus: 6601934254

PBN: 5e70920b878c28a04738f04a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2010]
 • Tytuł[Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID
  ŹródłoPaliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — S. 327–333
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania jakości wód podziemnych w rejonie Czarnej
  AutorzyJan MACUDA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 333–339. — tekst: https://goo.gl/gOiTr8
 • słowa kluczowe: jakość wód, wody złożowe

  keywords: mineral water, quality grondwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego
  AutorzyBogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2454–2467
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBromiany(V) w wodach butelkowanych - potencjalne zagrożenie zdrowia
  AutorzyBogumiła WINID
  ŹródłoDezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 133–141
 • słowa kluczowe: jakość wód, ozonowanie, bromiany(V), wody butelkowe

  keywords: water quality, bromate, bottle water, ozonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułBromiany(V) w wodach butelkowanych – potencjalne zagrożenie zdrowia
  AutorzyBogumiła WINID
  ŹródłoDezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [referat, 2019]
 • TytułCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 17
 • keywords: Poland, Malopolska, ground water, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2012 t. 14, s. 919–929
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułEvaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modelling
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — S. 281–287
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGeologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadów
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 539–546
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1985–1999
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułInterpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiej
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 299–305. — tekst: https://goo.gl/hQYNNW
 • słowa kluczowe: wskaźniki hydrochemiczne, wody wodorowęglanowe

  keywords: hydrocarbonate waters, chemical indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2204–2217
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [książka, 2013]
 • TytułMetodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie
  AutorzyRobert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień
  DetailsKraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25