Wykaz publikacji wybranego autora

Bogumiła Winid, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6811-7174 orcid iD

ResearcherID: AAK-9070-202

Scopus: 6601934254

PBN: 5e70920b878c28a04738f04a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAgresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 5, s. 780–783
2
 • [fragment książki, 2010]
 • Tytuł[Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID
  ŹródłoPaliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — S. 327–333
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania jakości wód podziemnych w rejonie Czarnej
  AutorzyJan MACUDA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 333–339. — tekst: https://goo.gl/gOiTr8
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego
  AutorzyBogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2454–2467
5
6
7
8
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBromiany(V) w wodach butelkowanych - potencjalne zagrożenie zdrowia
  AutorzyBogumiła WINID
  ŹródłoDezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 133–141
9
 • [referat, 2017]
 • TytułBromiany(V) w wodach butelkowanych – potencjalne zagrożenie zdrowia
  AutorzyBogumiła WINID
  ŹródłoDezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 39
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBromide concentration in mine waters from the Wieliczka Salt Mine as an indicator of their origin and migration of flow paths in the salt deposit
  AutorzyBogumiła WINID, Stanisław WITCZAK
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2004 vol. 74 iss. 3, s. 277–283. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/74_3_277_283.pdf
11
12
 • [referat, 2019]
 • TytułCorrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 17
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2012 t. 14, s. 919–929
14
15
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułEvaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modelling
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — S. 281–287
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGeologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadów
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 539–546
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGeologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1985–1999
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułHigh content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study)
  AutorzyKatarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Gabriela Anna Madalska, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 8, s. 1-18. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/1/8/pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułImpact of road transport on groundwater quality
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA, Rafał MATUŁA
  ŹródłoScience of the Total Environment. — 2022 vol. 824 art. no. 153804, s. 1–12
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułInterpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiej
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2007 t. 24 z. 1, s. 299–305. — tekst: https://goo.gl/hQYNNW
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułInterpretacja zmian wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wybranych wód chlorkowych
  AutorzyAleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2006 R. 23/1, s. 301–306. — tekst: https://goo.gl/apP6zM
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
  AutorzyBarbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2204–2217
23
 • [książka, 2013]
 • TytułMetodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie
  AutorzyRobert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień
  DetailsKraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.
24
25