Wykaz publikacji wybranego autora

Bogumiła Winid, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6811-7174 orcid iD

ResearcherID: AAK-9070-202

Scopus: 6601934254

PBN: 5e70920b878c28a04738f04a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Agresywność korozyjna wód podziemnych w województwie małopolskim
2
 • [Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]
3
 • Badania jakości wód podziemnych w rejonie Czarnej
4
 • Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznego
5
 • Brines from the Mesozoic formations of northern and central Poland as a prospective source of chemical raw materials
6
 • Brom jako potencjalne zagrożenie jakości środowiska wodnego w rejonach eksploatacji górniczej
7
 • Bromate in bottled water – potential hazard for human health
8
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych - potencjalne zagrożenie zdrowia
9
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych – potencjalne zagrożenie zdrowia
10
 • Bromide concentration in mine waters from the Wieliczka Salt Mine as an indicator of their origin and migration of flow paths in the salt deposit
11
12
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland
13
 • Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionych
14
15
 • Evaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modelling
16
 • Geologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadów
17
 • Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowych
18
 • High content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study)
19
 • Impact of road transport on groundwater quality
20
 • Interpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiej
21
 • Interpretacja zmian wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wybranych wód chlorkowych
22
 • Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochrony
23
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w Krakowie
24
 • Mineralne wody lecznicze Iwonicza Zdroju w świetle badań wskaźników hydrochemicznych
25
 • Mineralne wody lecznicze Wysowej w świetle badań wskaźników hydrochemicznych