Wykaz publikacji wybranego autora

Bogumiła Winid, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6811-7174 orcid iD

ResearcherID: AAK-9070-202

Scopus: 6601934254

PBN: 5e70920b878c28a04738f04a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem77231260
202222
202111
202022
20197133
201844
20176123
2015514
201422
2013615
201255
20114112
2010312
2009413
2008615
200755
200644
200533
2004312
200211
200111
2000211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7750234
202222
202111
202022
20197331
2018422
20176321
2015514
201422
201366
201255
20114211
2010321
2009431
2008642
200755
200644
200533
2004321
200211
200111
200022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem776710
202222
202111
2020211
201977
201844
2017642
2015541
2014211
201366
201255
201144
201033
200944
2008651
200755
200644
200533
200433
200211
200111
2000211
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem772255
202222
202111
2020211
2019725
2018431
2017633
2015532
2014211
2013633
2012523
2011413
201033
200944
200866
200755
200644
200533
200433
200211
200111
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem775324
202222
202111
202022
2019743
201844
2017642
2015541
201422
201366
201255
2011431
201033
2009431
2008651
200755
200644
200533
200433
200211
200111
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem776116
202222
202111
202022
2019743
201844
2017642
2015541
201422
201366
201255
2011431
201033
200944
2008651
2007532
2006413
200533
2004321
200211
200111
2000211
1999111
2
 • [Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]Ocena możliwości wykorzystania wybranych adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID // W: Paliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2010. — ISBN: 978-83-60708-42-2. — S. 327–333. — Bibliogr. s. 332–333, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania jakości wód podziemnych w rejonie CzarnejAnalysis of the quality of groundwater near Czarna, Poland / Jan MACUDA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 333–339. — Bibliogr. s. 338–339, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/gOiTr8

 • słowa kluczowe: jakość wód, wody złożowe

  keywords: mineral water, quality grondwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznegoThe study of bromine speciation in water of varying salinity, based on geochemical modeling / Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2454–2467. — Bibliogr. s. 2464–2465, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Brines from the Mesozoic formations of northern and central Poland as a prospective source of chemical raw materialsSolanki z utworów mezozoicznych północnej i środkowej Polski jako potencjalne źródło surowców chemicznych / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 2, s. 5-20. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/06/uliasz-misiak-winid-1.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: Polska, odzysk, solanka, mezozoik, surowce chemiczne

  keywords: recovery, Poland, Mesozoic, brine, chemical raw materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/118655

6
 • Brom jako potencjalne zagrożenie jakości środowiska wodnego w rejonach eksploatacji górniczejBromine as a potential threat to the aquatic environment in areas of mining operations / Bogumiła WINID // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 2, s. 135–153. — Bibliogr. s. 148–152, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96977-29470?filename=Bromine%20as%20a%20potential.pdf

 • słowa kluczowe: brom, bromki, hydrogeochemia, jakość wód, ochrona środowiska w górnictwie

  keywords: bromine, bromides, hydrogeochemistry, water quality, environmental protection in mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2013-0013

7
 • Bromate in bottled water – potential hazard for human healthBromiany(V) w wodach butelkowanych – potencjalne zagrożenie zdrowia / Bogumiła WINID // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 3, s. 115–125. — Bibliogr. s. 122–124, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.3/geom.2019.13.3.115.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość wód, ozonowanie, bromiany(V), wody butelkowane

  keywords: water quality, bromate, bottle water, ozonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.3.115

8
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych - potencjalne zagrożenie zdrowiaBromate in bottled waters - potential health hazard / Bogumiła WINID // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 133–141. — Bibliogr. s. 139–141, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jakość wód, ozonowanie, bromiany(V), wody butelkowe

  keywords: water quality, bromate, bottle water, ozonation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych – potencjalne zagrożenie zdrowia[Bromate in bottled waters - potential health hazard] / Bogumiła WINID // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bromide concentration in mine waters from the Wieliczka Salt Mine as an indicator of their origin and migration of flow paths in the salt depositZawartość bromków w wodach kopalnianych złoża soli Wieliczka wskaźnikiem ich pochodzenia i cyrkulacji w złożu / Bogumiła WINID, Stanisław WITCZAK // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2004 vol. 74 iss. 3, s. 277–283. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/74_3_277_283.pdf

 • keywords: bromine, South Poland, Wieliczka Salt Mine, mine waters, brine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Corrosion aggressiveness of groundwater of Małopolska Province, Poland / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Marek L. SOLECKI, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO, Michał MARUTA // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 17

 • keywords: Poland, Malopolska, ground water, corrosion aggressiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionychExploitation of hydrocarbons and protected areas in Poland / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 919–929. — Bibliogr. s. 926-928, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Evaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modellingOcena procesów zachodzących podczas zatłaczania wód kopalnianych na podstawie modelowania hydrogeochemicznego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 281–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ. [s. 345]. — Tytuł przy tekście w jęz. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadówGeological aspects of injection wells used for underground storage / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 539–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowychGeological and geochemical aspects of wells used for underground injection of formation waters / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1985–1999. — Bibliogr. s. 1997–1998, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • High content of boron in curative water: from the spa to industrial recovery of borates? (Poland as a case study) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bogumiła WINID, Gabriela Anna Madalska, Jan MACUDA, Łukasz ŁUKAŃKO // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 8, s. 1-18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-24. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/1/8/pdf

  orcid iD
 • keywords: borate, high content of boron in water, curative water in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11010008

19
20
 • Interpretacja wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wód wodorowęglanowych antykliny iwonickiejInterpretation of chemical idicators based on hydracarbonate waters from the Iwonicz anticline / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2007 t. 24 z. 1, s. 299–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — tekst: https://goo.gl/hQYNNW

 • słowa kluczowe: wskaźniki hydrochemiczne, wody wodorowęglanowe

  keywords: hydrocarbonate waters, chemical indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Interpretacja zmian wskaźników hydrochemicznych na przykładzie wybranych wód chlorkowychInterpretation of chemical indicator changes based on selected chloride waters / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/apP6zM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochronyCriteria for the valorization of hydrocarbon deposits in terms of their protection / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2204–2217. — Bibliogr. s. 2214–2216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w KrakowieMethodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the Regional Water Management Board in Krakow / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.. — Bibliogr. s. 111–117, 146–148, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-29-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mineralne wody lecznicze Iwonicza Zdroju w świetle badań wskaźników hydrochemicznychMedical-mineral waters of Iwonicz Zdrój in focus of the hydrochemical indicators research / Bogumiła WINID, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 2, s. 49–67. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96616-29707?filename=Medical_mineral%20waters%20of.pdf

 • słowa kluczowe: wody mineralne, wody chlorkowe, chemizm wód, wskaźniki hydrochemiczne, Iwonicz Zdrój

  keywords: chemical composition, mineral waters, chloride waters, hydrochemical indicators, Iwonicz Zdrój

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mineralne wody lecznicze Wysowej w świetle badań wskaźników hydrochemicznychMedical-mineral waters of Wysowa in focus of the hydrochemical indicators research / Bogumiła WINID, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 457–466. — Bibliogr. s. 465–466, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_40.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, węglowodory, chemiczne metody oczyszczania

  keywords: hydrocarbons, environmental protection, chemical methods of treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: