Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Bojkowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Modifications of the rheological properties of pitch binders in relation to their wettability
2
  • Obserwacje mikroskopowe przebiegu topnienia paków w warunkach wzrastającej temperatury
3
  • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według polskiej normy
4
  • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według Polskiej Normy
5
  • Problematyka zwilżalności w układzie: porowaty materiał węglowy/lepiszcze pakowe
6
  • Przemiany fizykochemiczne zachodzące w przesypce oporowej w piecu Achesona
7
  • Wpływ modyfikatorów reologicznych na zwilżalność w układzie pak węglowy – koks naftowy oznaczaną metodą Narni