Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Bojkowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Modifications of the rheological properties of pitch binders in relation to their wettability / Jerzy Franciszek JANIK, Maciej BOJKOWSKI // W: “The chemical technology at the change of the century” TECHEM 3 : 3\textsuperscript{rd} congress of chemical technology : Gliwice, 5\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2000 : abstracts of lectures, oral communications and posters / Silesian University of Technology. Faculty of Chemistry. — Gliwice : A Publication of The Permament Committee of the Congresses of Chemical Technology, 2000. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Obserwacje mikroskopowe przebiegu topnienia paków w warunkach wzrastającej temperaturyMicroscope observations of pitches melting course in conditions of increasing temperature / Maciej BOJKOWSKI, Jerzy F. JANIK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 3, s. 88–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według polskiej normyResistivity of carbon materials studied comparatively by an original four-point method and according to Polish standard PN-90/C-82055.08 / C. CZOSNEK, M. BOJKOWSKI, A. DŁUGOSZ, J. F. JANIK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 77–78. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według Polskiej NormyElectric resistance of carbonic products in the light of investigations by a four-point methods and according to Polish Standard / Cezary CZOSNEK, Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8, s. 254–256. — Bibliogr. s. 256, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: oporność elektryczna, materiał węglowy, metoda czteropunktowa

  keywords: carbonic products, electric resistance, four-points methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Problematyka zwilżalności w układzie: porowaty materiał węglowy/lepiszcze pakoweWettability in the system: porous carbon material/pitch binder / Jerzy F. JANIK, Maciej BOJKOWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.5. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przemiany fizykochemiczne zachodzące w przesypce oporowej w piecu AchesonaPhysical-chemical transformations occurring in resistance booster in Acheson's furnace / Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 6, s. 229–232. — Bibliogr. s. 232, Summ., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ modyfikatorów reologicznych na zwilżalność w układzie pak węglowy – koks naftowy oznaczaną metodą NarniThe impact of rheological modifiers on wettability studied by the method on Narni in the system coal tar pitch – petroleum coke / Maciej BOJKOWSKI, Jerzy F. JANIK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 69–71. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: