Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Bojkowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem743
200122
200033
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem761
200122
2000321
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem77
200122
200033
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem77
200122
200033
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem77
200122
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem734
200122
200033
19992111
 • Modifications of the rheological properties of pitch binders in relation to their wettability / Jerzy Franciszek JANIK, Maciej BOJKOWSKI // W: “The chemical technology at the change of the century” TECHEM 3 : 3\textsuperscript{rd} congress of chemical technology : Gliwice, 5\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2000 : abstracts of lectures, oral communications and posters / Silesian University of Technology. Faculty of Chemistry. — Gliwice : A Publication of The Permament Committee of the Congresses of Chemical Technology, 2000. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Obserwacje mikroskopowe przebiegu topnienia paków w warunkach wzrastającej temperaturyMicroscope observations of pitches melting course in conditions of increasing temperature / Maciej BOJKOWSKI, Jerzy F. JANIK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 3, s. 88–93. — Bibliogr. s. 93, Summ., Streszcz., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według polskiej normyResistivity of carbon materials studied comparatively by an original four-point method and according to Polish standard PN-90/C-82055.08 / C. CZOSNEK, M. BOJKOWSKI, A. DŁUGOSZ, J. F. JANIK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 77–78. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według Polskiej NormyElectric resistance of carbonic products in the light of investigations by a four-point methods and according to Polish Standard / Cezary CZOSNEK, Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8, s. 254–256. — Bibliogr. s. 256, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: oporność elektryczna, materiał węglowy, metoda czteropunktowa

  keywords: carbonic products, electric resistance, four-points methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Problematyka zwilżalności w układzie: porowaty materiał węglowy/lepiszcze pakoweWettability in the system: porous carbon material/pitch binder / Jerzy F. JANIK, Maciej BOJKOWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.5. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przemiany fizykochemiczne zachodzące w przesypce oporowej w piecu AchesonaPhysical-chemical transformations occurring in resistance booster in Acheson's furnace / Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 6, s. 229–232. — Bibliogr. s. 232, Summ., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ modyfikatorów reologicznych na zwilżalność w układzie pak węglowy – koks naftowy oznaczaną metodą NarniThe impact of rheological modifiers on wettability studied by the method on Narni in the system coal tar pitch – petroleum coke / Maciej BOJKOWSKI, Jerzy F. JANIK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 69–71. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: