Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Fidelus, dr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcs, *Katedra Ceramiki Specjalnej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8332
200511
200311
200211
200111
200022
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem871
200511
200311
200211
200111
2000211
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem871
200511
200311
200211
200111
2000211
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem88
200511
200311
200211
200111
200022
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem88
200511
200311
200211
200111
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem844
200511
200311
200211
200111
200022
19992111
 • Badania nad otrzymywaniem pokrycia z węgla szkłopodobnego na powierzchni kompozytów węgiel-węgielInvestigations on obtaining of a coating from glass like carbon on the surface of carbon–carbon compsites / Janusz FIDELUS, Stanisław BŁAŻEWICZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 7, s. 251–255. — Biblogr. s. 255, Summ., Rez., Rés.

 • słowa kluczowe: kompozyty węglowe, węgiel szkłopodobny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad wytworzeniem biozgodnego kompozytu węglowego[Study on manufacturing of biocompatible carbon composite] / Janusz FIDELUS, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Biomateriały w medycynie i weterynarii : X jubileuszowa konferencja naukowa : Rytro 2000 : streszczenia / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — [Kraków : AGH], [2000]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania odporności na nagłe zmiany temperatury kompozytów węglowych modyfikowanych krzememStudy of the thermal shock resistance of carbon composites modified with silicon / Stanisław BŁAŻEWICZ, Radosław Holik, Janusz FIDELUS, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski // Ceramika Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2001 R. 53 nr 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kompozyty węglowo-ceramiczne dla chirurgii kostnejCarbon – ceramic componte for orthopaedic surgery / Marta BŁAŻEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK, Jan PIEKARCZYK, Janusz FIDELUS // W: Waves methods and mechanics in biomedical engineering '99 : IV Conference Kraków–Zakopane, April 21–23, 1999 / ed.: Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS, 1999. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 4). — ISBN10: 83-909641-1-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Preparation and properties of glassy carbon coated – C/C composite / J. FIDELUS, S. BŁAŻEWICZ // W: EUROCARBON 2000 : 1\textsuperscript{st} World Conference on Carbon : 9–13 July 2000, Berlin. Vol. 1, Abstracts and programme oral presentations. — Köln : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000. — S. 225–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób wytwarzania kompozytu węgiel-węgiel[Method of obtaining a carbon-carbon composite] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz FIDELUS, Stanisław BŁAŻEWICZ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C01B 31/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189265 B1 ; Udziel. 2004-09-28 ; Opubl. 2005-07-29. — Zgłosz. nr P.337136 z dn. 1999-12-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189265B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób wytwarzania węgla szkłopodobnego[Method of obtaining vitreous carbon] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FIDELUS Janusz, BŁAŻEWICZ Stanisław, GUMUŁA Teresa. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C01B 31/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 346251 A1 ; Opubl. 2002-09-09. — Zgłosz. nr P.346251 z dn. 2001-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2002  nr 19, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL346251A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wstępne badania nad wytworzeniem biozgodnego kompozytu węglowegoPreliminary research on manufacture of biocompatible carbon composite / Janusz FIDELUS // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2003 R. 6 nr 26, s. 21–27. — Bibliogr. s. 25–27, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/26F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: