Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Fidelus, dr inż.

doktorant

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcs


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Badania nad otrzymywaniem pokrycia z węgla szkłopodobnego na powierzchni kompozytów węgiel-węgielInvestigations on obtaining of a coating from glass like carbon on the surface of carbon–carbon compsites / Janusz FIDELUS, Stanisław BŁAŻEWICZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 7, s. 251–255. — Biblogr. s. 255, Summ., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad wytworzeniem biozgodnego kompozytu węglowego[Study on manufacturing of biocompatible carbon composite] / Janusz FIDELUS, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Biomateriały w medycynie i weterynarii : X jubileuszowa konferencja naukowa : Rytro 2000 : streszczenia / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — [Kraków : AGH], [2000]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania odporności na nagłe zmiany temperatury kompozytów węglowych modyfikowanych krzememStudy of the thermal shock resistance of carbon composites modified with silicon / Stanisław BŁAŻEWICZ, Radosław Holik, Janusz FIDELUS, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski // Ceramika Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2001 R. 53 nr 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kompozyty węglowo-ceramiczne dla chirurgii kostnejCarbon – ceramic componte for orthopaedic surgery / Marta BŁAŻEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK, Jan PIEKARCZYK, Janusz FIDELUS // W: Waves methods and mechanics in biomedical engineering '99 : IV Conference Kraków–Zakopane, April 21–23, 1999 / ed.: Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń ; Polish Acoustical Society Dep. Cracow. — Kraków : PAS, 1999. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 4). — ISBN10: 83-909641-1-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Preparation and properties of glassy carbon coated – C/C composite / J. FIDELUS, S. BŁAŻEWICZ // W: EUROCARBON 2000 : 1\textsuperscript{st} World Conference on Carbon : 9–13 July 2000, Berlin. Vol. 1, Abstracts and programme oral presentations. — Köln : Deutsche Keramische Gesellschaft, 2000. — S. 225–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sposób wytwarzania kompozytu węgiel-węgiel[Method of obtaining a carbon-carbon composite] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz FIDELUS, Stanisław BŁAŻEWICZ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C01B 31/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189265 B1 ; Udziel. 2004-09-28 ; Opubl. 2005-07-29. — Zgłosz. nr P.337136 z dn. 1999-12-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189265B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób wytwarzania węgla szkłopodobnego[Method of obtaining vitreous carbon] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FIDELUS Janusz, BŁAŻEWICZ Stanisław, GUMUŁA Teresa. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C01B 31/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 346251 A1 ; Opubl. 2002-09-09. — Zgłosz. nr P.346251 z dn. 2001-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2002  nr 19, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL346251A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wstępne badania nad wytworzeniem biozgodnego kompozytu węglowegoPreliminary research on manufacture of biocompatible carbon composite / Janusz FIDELUS // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2003 R. 6 nr 26, s. 21–27. — Bibliogr. s. 25–27, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: