Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wyszomirski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: EHQ-1330-2022

Scopus: 6506306172

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 230 publikacji Autora


1
 • Andrzej Bolewski jako organizator Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego[Andrzej Bolewski as organizer of the Mineralogical Society of Poland] / Marek Michalik, Piotr WYSZOMIRSKI, Witold ŻABIŃSKI // W: Profesor Andrzej Bolewski : (1906–2002) : uczony, pedagog, organizator nauki, działacz : księga pamiątkowa w 100 lecie urodzin. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — ISBN10: 83-89541-73-4. — S. 45–51. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1919–2009[Department of Mineralogy, Petrography and Geochemistry AGH University of Science and Technology] / red.: Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK ; słow. wstępne: Antoni TAJDUŚ, Jacek MATYSZKIEWICZ ; aut.: T. RATAJCZAK, W. HEFLIK, B. KWIECIŃSKA, A. MANECKI, A. SKOWROŃSKI, A. PIECZKA, Z. KŁAPYTA, L. NATKANIEC-NOWAK, J. FIJAŁ, M. MARSZAŁEK, M. SCHEJBAL-CHWASTEK, J. TARKOWSKI, K. BAHRANOWSKI, K. GÓRNIAK, P. WYSZOMIRSKI, M. MUSZYŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2009. — 168 s.. — ISBN: 978-83-60958-39-1. — Brak afiliacji przy nazwiskach redaktorów i autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przeróbka kopalin ilastych[Processing of clay useful minerals] / Ewa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Surowce skalne : surowce ilaste / red. tomu Krzysztof Galos ; aut.: Krzysztof Galos [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2004. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 273–306. — Bibliogr. s. 304–306. — P. Wyszomirski – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przetwórstwo termiczne surowców ilastych[Thermal processing of clay raw materials] / Krzysztof GALOS, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Surowce skalne : surowce ilaste / red. tomu Krzysztof Galos ; aut.: Krzysztof Galos [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, 2004. — (Surowce Mineralne Polski / pod red. Romana Neya). — S. 307–326. — Bibliogr. s. 325–326. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Skład chemiczny i cechy strukturalno-teksturalne wybranych dolomitów krajowych a ich przydatność do produkcji materiałów ogniotrwałychChemical composition and structural-textural features of selected domestic dolostones vs. their usability for manufacturing refractories / Małgorzata NIESYT, Piotr Wyszomirski // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 4, s. 456–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz.

 • słowa kluczowe: hydratacja, dolomit, materiał ogniotrwały, mikrostruktura finalna

  keywords: hydration, dolostone, refractory material, microstructure-final

  cyfrowy identyfikator dokumentu: