Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wyszomirski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: EHQ-1330-2022

Scopus: 6506306172

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 225, z ogólnej liczby 230 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułA settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia)
  AutorzyMarek Nowak, Tomasz Kalicki, Janusz Krzysztof Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, L'ubomíra Kaminská, Maria Lityńska-Zając, Ewa STOBIERSKA, Marian Vizdal, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoRecherches archeologiques de 1999–2003 / L'Institut d'Archeologie de l'Universite de Cracovie. — Kraków : [IA. UJ], 2006. — S. 307–335
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułActinides and heavy metals in clayey rocks of Poland – some examples
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2003 z. 22, s. 240–244
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych
  AutorzyBogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2011 t. 27 z. 1, s. 21–47. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96888-29927?filename=A%20current%20survey%20of.pdf
 • słowa kluczowe: dolomit dewoński, przemysł materiałów ogniotrwałych, dolomit spieczony, dolomit konwertorowy, dolomit triasowy

  keywords: refractories, Triassic dolomites, Devonian dolomites, converter dolomite, sintered dolomite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcji
  AutorzyPaweł STOCH, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza mössbauerowska {em czarnego rdzenia} w wybranych tworzywach ceramicznych
  AutorzyPaweł STOCH, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 1117–1124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia
  AutorzyMałgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI
  ŹródłoXIV Międzynarodowa konferencja hutnicza : materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie : Wisła–Jawornik, 17–20 maj 2011 : streszczenia referatów / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : ICiMB-OMO, cop. 2011. — S. 16–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia
  AutorzyMałgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 3, s. 619–625
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania faz żelazistych w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic
  AutorzyEwa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI, Jan ŻUKROWSKI
  ŹródłoXVII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 14–16.11.2007 / PAN. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN. Wydawnictwo, 2007. — S. 173–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania fazowe i chemiczne krajowych i zagranicznych płytek {em gres porcellanato}
  AutorzyFerdynand Gacki, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 445–453
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego
  AutorzyFerdynard Gacki, Jacek FELIKS, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2013 R. 52 nr 3, s. 174–175
 • słowa kluczowe: granulacja, grudkownik wibracyjny, klinkier ceramiczny, pył bazaltowy

  keywords: granulation, vibration balling chute, ceramic clinker, basaltic dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadania nad modyfikacją chemiczną kopaliny ilastej z KWB Adamów w aspekcie kompleksowego jej wykorzystania
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Adam GAWEŁ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 1999 R. 41 nr 1, s. 28–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania nad odpornością spieczonych dekarbonatów dolomitowych na ich hydratację
  AutorzyWYSZOMIRSKI P., NIESYT M., KIELSKI A.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Adam Karbownik
  ŹródłoXIX Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 4–6 listopada 2009 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : PAN. IGSMiE, 2009. — S. 323–334
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania porównawcze melafirów dolnośląskich w aspekcie produkcji włóknistych materiałów izolacyjnych
  AutorzyMałgorzata Lubas, Piotr WYSZOMIRSKI, Zygmunt Nitkiewicz
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 811–817
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBaza surowców ilastych krajowego przemysłu ceramiki budowlanej i kierunki jej ewolucji
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS
  ŹródłoCeramika Budowlana. — 2003 R. 45 nr 3, s. 3–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśle
  AutorzyEwa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 4/4, s. 235–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCeramic raw materials – a wealth of the Nysa Euroregion
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI
  ŹródłoMineralogia Polonica. — 2006 vol. 37 no. 2, s. 150–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2012]
 • TytułCharacteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering
  AutorzyMałgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Andrzej KIELSKI, Czesław Goławski
  Źródło55textsuperscript{th} International colloquium on Refractories 2012 : refractories for metallurgy : September 19textsuperscript{th} and 20textsuperscript{th}, 2012, Aachen, Germany. — Germany : ECREF European Centre for Refractories gemeinnützige GmbH, cop. 2012. — S. 222–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles : [abstract]
  AutorzyW. PANNA, P. WYSZOMIRSKI, M. GAJEK
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 152
 • keywords: viscosity, aggregates, ceramic industry, gres tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2005]
 • TytułCharakterystyka iłu poznańskiego z KWB {em Konin} w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowego
  AutorzyPiotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS
  ŹródłoV Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — S. 143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: