Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wyszomirski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcmo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: EHQ-1330-2022

Scopus: 6506306172

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 225, z ogólnej liczby 231 publikacji Autora


1
2
 • A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia)
3
 • Actinides and heavy metals in clayey rocks of Poland – some examples
4
 • Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych
5
 • Alunites in the red beds of the “Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, Poland
6
 • Analiza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcji
7
 • Analiza mössbauerowska {\em czarnego rdzenia} w wybranych tworzywach ceramicznych
8
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia
9
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia
10
 • Application of hot-stage microscopy to evaluating sample morphology changes on heating
11
 • Badania faz żelazistych w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic
12
 • Badania fazowe i chemiczne krajowych i zagranicznych płytek {\em gres porcellanato}
13
 • Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego
14
 • Badania nad modyfikacją chemiczną kopaliny ilastej z KWB Adamów w aspekcie kompleksowego jej wykorzystania
15
 • Badania nad odpornością spieczonych dekarbonatów dolomitowych na ich hydratację
16
 • Badania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych
17
 • Badania porównawcze melafirów dolnośląskich w aspekcie produkcji włóknistych materiałów izolacyjnych
18
 • Baza surowców ilastych krajowego przemysłu ceramiki budowlanej i kierunki jej ewolucji
19
 • Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu
20
 • Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśle
21
 • Ceramic raw materials – a wealth of the Nysa Euroregion
22
 • Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering
23
 • Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles
24
 • Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznych
25
 • Charakterystyka iłu poznańskiego z KWB {\em Konin} w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowego