Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wyszomirski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506306172

PBN: 901158

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 170, z ogólnej liczby 175 publikacji Autora


1
2
 • Actinides and heavy metals in clayey rocks of Poland – some examples
3
 • Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych
4
 • Alunites in the red beds of the “Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, Poland
5
 • Analiza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcji
6
 • Analiza mössbauerowska {\em czarnego rdzenia} w wybranych tworzywach ceramicznych
7
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia
8
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnienia
9
 • Application of hot-stage microscopy to evaluating sample morphology changes on heating
10
 • A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia)
11
 • Badania faz żelazistych w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic
12
 • Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego
13
 • Badania nad odpornością spieczonych dekarbonatów dolomitowych na ich hydratację
14
 • Badania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych
15
 • Badania porównawcze melafirów dolnośląskich w aspekcie produkcji włóknistych materiałów izolacyjnych
16
 • Baza surowców ilastych krajowego przemysłu ceramiki budowlanej i kierunki jej ewolucji
17
 • Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłu
18
 • Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśle
19
 • Ceramic raw materials – a wealth of the Nysa Euroregion
20
 • Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering
21
 • Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles
22
 • Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznych
23
 • Charakterystyka iłu poznańskiego z KWB {\em Konin} w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowego
24
 • Charakterystyka iłu zastoiskowego ze złoża {\em Gniew} jako surowca do produkcji keramzytu
25
 • Charakterystyka metodą EPR defektów w minerałach ilastych wywołanych promieniowaniem