Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Wyszomirski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: EHQ-1330-2022

Scopus: 6506306172

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem225156111903
2022211
2021312
20193111
201811
2017211
20165113
2015954
2014811141
20139531
20129144
2011954
20107124
200911245
20081587
2007171106
20062212136
200516196
20048143
20038125
200213148
2001224153
20001385
19991367
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2251655010
2022211
2021312
2019321
201811
201722
2016532
20159441
20148521
20139612
2012972
2011972
2010752
20091165
200815123
200717134
200622193
200516142
2004862
2003853
2002131021
200122193
200013103
19991394
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem22520718
202222
2021321
201933
201811
201722
2016532
201599
2014871
2013981
2012981
201199
2010761
200911101
200815141
200717143
20062222
20051616
200488
200388
200213121
200122202
200013121
199913112
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem22520205
202222
2021312
2019312
201811
201722
2016523
2015936
2014826
201399
2012918
2011918
2010716
200911110
200815312
200717215
20062222
20051616
200488
200388
200213112
20012222
20001313
199913112
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem22556169
2022211
2021321
2019312
201811
2017211
2016532
2015945
2014844
2013945
2012945
2011945
2010743
20091174
200815105
200717512
200622121
20051616
200488
200388
20021313
20012222
20001313
199913112
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem22576149
2022211
2021321
2019321
201811
2017211
2016532
2015945
2014862
2013936
2012954
2011945
2010725
20091183
200815105
200717512
200622121
200516313
2004817
2003835
200213310
200122319
200013211
199913491
2
 • A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia) / Marek Nowak, Tomasz Kalicki, Janusz Krzysztof Kozłowski, Małgorzata Kaczanowska, L'ubomíra Kaminská, Maria Lityńska-Zając, Ewa STOBIERSKA, Marian Vizdal, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Recherches archeologiques de 1999–2003 / L'Institut d'Archeologie de l'Universite de Cracovie. — Kraków : [IA. UJ], 2006. — S. 307–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Actinides and heavy metals in clayey rocks of Poland – some examples / Piotr WYSZOMIRSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2003 z. 22, s. 240–244. — Bibliogr. s. 244. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz konferencji „Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałychA current survey of Polish deposits of dolomites applicable in the industry of refractories / Bogusław Bąk, Barbara Radwanek-Bąk, Piotr WYSZOMIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 1, s. 21–47. — Bibliogr. s. 44–46, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96888-29927?filename=A%20current%20survey%20of.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit dewoński, przemysł materiałów ogniotrwałych, dolomit spieczony, dolomit konwertorowy, dolomit triasowy

  keywords: refractories, Triassic dolomites, Devonian dolomites, converter dolomite, sintered dolomite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Alunites in the red beds of the “Marcel” coal mine, Upper Silesian Coal Basin, PolandAłunit w tzw. pstrych utworach z kopalni węgla kamiennego „Marcel”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Polska / Ireneusz LIPIARSKI, Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 1, s. 3–17, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no1/vol35no1_01.pdf

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, red beds, natroalunite, alunite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza mössbauerowska „czarnego rdzenia” w płytkach ceramicznych i surowcach ilastych do ich produkcjiMössbauer analysis of “black core” in ceramic tiles and in clayey raw materials for their production / Paweł STOCH, Piotr WYSZOMIRSKI // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza mössbauerowska {\em czarnego rdzenia} w wybranych tworzywach ceramicznychMössbauer analysis of {\it black core} in some ceramic materials / Paweł STOCH, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1117–1124. — Bibliogr. s. 1124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaThermal analysis of some domestic dolomite materials – selected issues / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // W: XIV Międzynarodowa konferencja hutnicza : materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań i stosowanie : Wisła–Jawornik, 17–20 maj 2011 : streszczenia referatów = XIV-th International metallurgical conference : refractory materials in metallurgy: manufacturing, methods of testing, application : abstracts / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : ICiMB-OMO, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza termiczna niektórych krajowych surowców dolomitowych – wybrane zagadnieniaSome aspects of the thermal analysis of Polish dolostones / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Ryszard GAJERSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 619–625. — Bibliogr. s. 625, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of hot-stage microscopy to evaluating sample morphology changes on heating / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Piotr KOHUT // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1053–1059. — Bibliogr. s. 1058–1059, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-18. — P. Wyszomirski - dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów. — tekst: https://goo.gl/ulRrNw

 • keywords: clay raw materials, thermal expansion, hot-stage microscopy, lightweight ceramic aggregates, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-016-5323-z

11
 • Badania faz żelazistych w kopalinie skaleniowo-kwarcowej ze SławniowicExaminations of ferruginous phases in the feldspar-quartz rock from Sławniowice / Ewa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI, Jan ŻUKROWSKI // W: XVII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 14–16.11.2007 / PAN. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN. Wydawnictwo, 2007. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 71). — Opis część. wg okł.. — ISBN: 978-83-60195-70-3. — S. 173–184. — Bibliogr. s. 183, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania fazowe i chemiczne krajowych i zagranicznych płytek {\em gres porcellanato}Phase and chemical composition of domestic and foreign {\it gres porcellanato} ceramic tiles / Ferdynand Gacki, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 445–453. — Bibliogr. s. 453, Abstr.. — Abstrakt W: W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowegoResearch on possible application of waste basaltic dust / Ferdynard Gacki, Jacek FELIKS, Piotr WYSZOMIRSKI // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 174–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.. — Piotr Wyszomirski – dodatkowa afiliacja: Instytut Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • słowa kluczowe: granulacja, grudkownik wibracyjny, klinkier ceramiczny, pył bazaltowy

  keywords: granulation, vibration balling chute, ceramic clinker, basaltic dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania nad modyfikacją chemiczną kopaliny ilastej z KWB Adamów w aspekcie kompleksowego jej wykorzystaniaResearch on chemical modification of clay mineral from Adamow Lignite Surface Mine in the aspect of its comprehensive utilisation / Piotr WYSZOMIRSKI, Adam GAWEŁ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 28–38. — Bibliogr. s. 37–38, Summ.. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r. / KWB Adamów ; Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Wrocław. — Wrocław : IGO POLTEGOR-INSTYTUT, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania nad odpornością spieczonych dekarbonatów dolomitowych na ich hydratacjęInvestigations on hydration resistance of sintered dolomite decarbonates / WYSZOMIRSKI P., NIESYT M., KIELSKI A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 32. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania nad przydatnością kopaliny kaolinowo-kwarcowej z Wądroża Wielkiego (Dolny Śląsk) do produkcji płytek ceramicznych[Studies on usefulness of kaolin-kwarc rock from Wądroże Wielkie (Lower Silesia) for the production of ceramic tiles] / Piotr WYSZOMIRSKI, Adam Karbownik // W: XIX Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 4–6 listopada 2009 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : PAN. IGSMiE, 2009. — ISBN: 978-83-60195-72-7. — S. 323–334. — Bibliogr. s. 334

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania porównawcze melafirów dolnośląskich w aspekcie produkcji włóknistych materiałów izolacyjnychComparative studies of lower silesian melaphyres from the viewpoint of the production of insulating fibrous / Małgorzata Lubas, Piotr WYSZOMIRSKI, Zygmunt Nitkiewicz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 811–817. — Bibliogr. s. 817. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Baza surowców ilastych krajowego przemysłu ceramiki budowlanej i kierunki jej ewolucji[Resources of clayey raw materials for domestic building ceramics and directions of their evolution] / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2003 R. 45 nr 3, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Bentonity jako uniwersalny surowiec wielu dziedzin przemysłuBentonite as a versatile industrial mineral for different markets / Piotr WYSZOMIRSKI, Ewa Lewicka // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 3, s. 5–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96630-29710?filename=Bentonite%20as%20a%20versatile.pdf

 • słowa kluczowe: surowce zasobne w smektyty, bentonity, zasoby krajowe, bentonity importowane

  keywords: bentonites, smectite-rich industrial minerals, domestic resources, imported bentonites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Bentonity słowackie i ich wykorzystanie w polskim przemyśleSlovak bentonite and their utilization in Polish industry / Ewa Lewicka, Piotr WYSZOMIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/4, s. 235–250. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Abstr.. — XVIII Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 5–7 listopada 2008 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ceramic raw materials – a wealth of the Nysa Euroregion / Piotr WYSZOMIRSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2006 vol. 37 no. 2, s. 150–151. — The annual symposium of the Polish Clay Group 2005 : Sobótka near Wrocław, 16–17th June, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Characteristics of some Polish dolostones and their hydration resistance after sintering / Małgorzata NIESYT, Piotr WYSZOMIRSKI, Andrzej KIELSKI, Czesław Goławski // W: 55\textsuperscript{th} International colloquium on Refractories 2012 : refractories for metallurgy : September 19\textsuperscript{th} and 20\textsuperscript{th}, 2012, Aachen, Germany. — Germany : ECREF European Centre for Refractories gemeinnützige GmbH, cop. 2012 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-00-037756-3. — S. 222–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Characteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles : [abstract] / W. PANNA, P. WYSZOMIRSKI, M. GAJEK // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session ME. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnów

 • keywords: viscosity, aggregates, ceramic industry, gres tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznychCharacteristics of the fine-grained fractions of the crushed Strzegom granites as possible materials in manufacture of ceramic tiles / Wojciech PANNA, Piotr WYSZOMIRSKI, Marcin GAJEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 3, s. 59–75. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — P. Wyszomirski – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97075-29568?filename=Characteristics%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: drobne frakcje granitowe, granity strzegomskie, topniki ceramiczne, płytki gresowe

  keywords: gres tiles, fine-grained granite waste, Strzegom granites, ceramic fluxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-31

25
 • Charakterystyka iłu poznańskiego z KWB {\em Konin} w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowegoThe characteristic of {\it Posnania} clay from {\it KWB Konin} at aspect of smectit raw material obtaining / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 143. — Pełny tekst w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 1331–1338. — Bibliogr. s. 1338. — W pełnym tekście dod. autor: Ewa Lewicka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: