Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Zatorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza wpływu dokładności aproksymacji charakterystyki magnesowania maszyny asynchronicznej na model generatora pracującego samodzielnie
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 259–269
2
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalogowo-cyfrowy mostek do pomiaru rezystancji
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Tomasz Sworzeniowski
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 227–228
3
 • [referat, 2004]
 • TytułBaza testów kontrolnych w oprogramowaniu wspomagającym proces dydaktyczny w Laboratorium Metrologii
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Jacek NALEPA
  ŹródłoKM Kongres Metrologii : metrologia w procesie poznania : Wrocław, 6–9. 09. 2004 : materiały konferencyjne, T. 1 / pod red. Janusza Mroczki. — [Zielona Góra : druk: LUMEL S. A.], 2004. — S. 55–58
4
 • [referat, 2003]
 • TytułDydaktyka podstaw metrologii na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektrotechnika
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Jacek ZALAS
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 253–260
5
 • [referat, 2009]
 • TytułFazowy przetwornik drogi kątowej z filtrem składowej przeciwnej napięcia
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 197–198
6
 • [skrypt, 2008]
 • TytułInstrukcje ćwiczeń laboratoryjnych wykonywanych w ramach przedmiotu Metrologia [Dokument elektroniczny]
  Autorzyoprac. Andrzej ZATORSKI (strona merytoryczna), Andrzej WAJDA (skład tekstu)
  DetailsKraków : AGH. Wydział WEAIiE. Katedra Metrologii, [2008]. — S. 1–13
7
 • [referat, 2005]
 • TytułKorekcja błędu dynamicznego niestacjonarnego systemu pomiarowego I-rzędu metodą „w ciemno” dla wybranego przypadku okresowego
  AutorzyJerzy NABIELEC, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XV sympozjum : Krynica, 18–22 września 2005 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — S. 53–60
8
 • [referat, 2003]
 • TytułLaboratoryjny fazomierz cyfrowy o bezpośrednim odczycie
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Wacław ORLEWSKI
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 33–39
9
 • [skrypt, 2008]
 • TytułMateriały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Miernictwo Telekomunikacyjne [Dokument elektroniczny] : kierunek: Elektronika i Telekomunikacja : moduł: Telekomunikacja : semestr VII studiów stacjonarnych : wymiar 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych : (stan w roku akademickim 2008/2009)
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA
  DetailsKraków : s. n., 2008. — 153 ekrany
10
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMetoda wyznaczania rezystancji wirnika maszyny indukcyjnej wykorzystująca generatorowy tryb jej pracy
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 200–204
11
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMiernictwo elektryczne
  AutorzyAndrzej ZATORSKI
  ŹródłoVademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2004. — S. 237–258
12
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMiernictwo elektryczne
  AutorzyAndrzej ZATORSKI
  ŹródłoVademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Wyd. 4 zaktual.. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2009. — S. 239–264
13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOcena efektywności kształcenia w zakresie metrologii na specjalności Telekomunikacja
  AutorzyAndrzej ZATORSKI
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 71–74
14
 • [referat, 2006]
 • TytułOcena przydatności testowej kontroli wiedzy studentów w dydaktyce podstaw metrologii
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoPPM'06 : Podstawowe Problemy Metrologii : Ustroń, 14 – 17 maj, 2006 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : KMO PAN, 2006. — S. 205–212
15
 • [podręcznik, 2011]
 • TytułPodstawy metrologii elektrycznej
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 426, [1] s.
16
 • [skrypt, 2018]
 • TytułPodstawy metrologii elektrycznej : przykłady i testy
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 431, [1] s.
17
 • [skrypt, 2006]
 • TytułPodstawy metrologii i techniki eksperymentu : ćwiczenia laboratoryjne : testowe pytania kontrolne
  AutorzyAndrzej ZATORSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 284, [1] s.
18
 • [referat, 2004]
 • TytułPomiarowa weryfikacja liniowości fazowego przetwornika drogi kątowej z filtrem składowej przeciwnej napięcia
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — S. 71–82
19
 • [skrypt, 2004]
 • TytułPomiary w telekomunikacyjnych łączach analogowo-analogowych : ćwiczenia, przykłady, zadania
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 131, [1] s.
20
 • [referat, 2010]
 • TytułStruktura i efektywność kształcenia w zakresie metrologii na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyAndrzej ZATORSKI, Ryszard SROKA
  ŹródłoKM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 286–287
21
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułUkład do pomiaru momentu obrotowego z optyczną transmisją sygnału
  AutorzyWacław ORLEWSKI, Andrzej ZATORSKI
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2007 vol. 53 nr 9bis, s. 535–537