Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Walasek, dr

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Amorphous hydrogenated silicon-nitrogen $(a-Si_{1-x}N_{x}:H)$ films deposited by PECVD
2
 • Budowa i właściwości warstw $SiC_{x}N_{y}$ otrzymywanych w procesie RFCVD
3
 • Chemical vapour infiltration of SiC in porous graphite materials
4
 • Chemiczna infiltracja porowatych grafitów węglikiem krzemu
5
 • Cienkie warstwy $a-C:H$ oraz $a-C:N:H$ i ich perspektywy zastosowań
6
 • Growth and properties of hydrogenated $C_{x}N_{y}$ layers
7
 • Infiltracja porowatych materiałów metodą CVI
8
9
 • Materiały węglowo-grafitowe modyfikowane metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej
10
 • Materiały węglowo-grafitowe modyfikowane węglikiem krzemu
11
 • Microwave plasma CVD technology of carbon and carbon-nitrogen films
12
 • Modyfikacja mikrostruktury materiałów węglowo-grafitowych metodą PCVI
13
 • Modyfikacja mikrostruktury materiałów węglowo-grafitowych metodą PCVI
14
 • Modyfikacja mikrostruktury materiałów węglowo-grafitowych metodą PCVI
15
 • Modyfikacja mikrostruktury materiałów węglowo-grafitowych metodą PCVI
16
 • Modyfikacja mikrostruktury metodą CVD wybranych wyrobów ogniotrwałych
17
 • Modyfikacja mikrostruktury wybranych wyrobów ogniotrwałych metodą CVD
18
 • Ogniotrwałe zestawy serii $CaAl_{4}O_{7}-ZrO_{2}$ o niskiej rozszerzalności cieplnej
19
 • Ogniotrwałe zestawy z serii $CaAl_{4}O_{7}/ZrO_{2}$ o niskiej rozszerzalności cieplnej
20
21
 • Otrzymywanie i właściwości amorficznych warstw w układzie $C-N-H$ i $Si-N-H$
22
 • Otrzymywanie i właściwości amorficznych warstw w układzie $C-N-H$ i $Si-N-H$
23
 • Otrzymywanie warstw a–C:N:H metodą MWCVD
24
 • PA–CVD technique for new materials deposition
25
 • Porowate materiały ceramiczne modyfikowane metodą CVD