Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kapusta, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Automatic speech classification with the usage of Kohonen neural network
2
 • Carbon dynamics in soil recorded by $^{14}C$
3
 • Carbon dynamics in soil recorded by $^{14}C$
4
 • Identyfikacja głosów na podstawie długookresowego histogramu amplitud sygnału mowy
5
 • Ocena stopnia uszkodzenia mowy przy wykorzystaniu sieci neuronowej Kohonena
6
 • Pathological speech recognition based on the analyse of utterance images
7
 • Recognition of pathological utterances with the usage of the Kohonen neural networks
8
 • Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie analizy obrazów generowanych przez sieć Kohonena
9
 • Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie analizy obrazów pojedynczych głosek
10
 • Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie obrazów głosek szumowych
11
 • Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem metod minimalnoodległościowych i sieci neuronowych
12
 • Sieć Kohonena jako klasyfikator mowy patologicznej
13
 • The usage of the Kohonen neural networks for the recognition of pathological speech
14
 • Visualisation and recognition of pathological utterances with the usage of the Kohonen neural networks
15
 • Wykorzystanie techniki obliczeń neuronowych do przetwarzania i rozpoznawania sygnałów mowy
16
 • Zastosowanie niejawnych modeli Markowa w systemach automatycznego rozpoznawania mowy
17
 • Zastosowanie sieci Kohonena do rozpoznawania mowy patologicznej