Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kapusta, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ka, Katedra Automatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17188
2004211
200122
20009144
1999413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem17107
200422
200122
2000972
1999431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1717
200422
200122
200099
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1717
200422
200122
200099
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1717
200422
200122
200099
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1789
2004211
200122
2000945
19994311
 • Automatic speech classification with the usage of Kohonen neural network / Mirosław GAJER, Marcin KAPUSTA, Adel SHOMALI // W: MMAR 2001 : proceedings of the 7th IEEE international conference on Methods and Models in Automation and Robotics : Międzyzdroje 28–31 August 2001. Vol. 1, Control theory ; Modeling and simulation ; CIM and scheduling problems ; Neural networks and fuzzy logic / ed. R. Kaszyński. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2001]. — Opis częśc. wg okł. — S. 495–498. — Bibliogr. s. 498, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Carbon dynamics in soil recorded by $^{14}C$ : model calculations / Tadeusz KUC, Zbigniew GORCZYCA, Marcin KAPUSTA // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2004 vol. 23, s. 45–50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr.. — tekst: http://www.geochronometria.pl/pdf/geo_23/Geo23_8.pdf

 • keywords: radiocarbon, soil CO2, box model, turnover time

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carbon dynamics in soil recorded by $^{14}C$ : model calculations / Tadeusz KUC, Zbigniew GORCZYCA, Marcin KAPUSTA // W: “Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19\textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 79–81. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja głosów na podstawie długookresowego histogramu amplitud sygnału mowyVoice identification based on long-term amplitude histograms of speech signal / Adel Al-Shomali, Marcin KAPUSTA, Moh'd Al-Hadidi // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2000 t. 4 z. 1, s. 15–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena stopnia uszkodzenia mowy przy wykorzystaniu sieci neuronowej KohonenaEvaluation of speech deformation degree with usage of Kohonen neural network / Mirosław GAJER, Marcin KAPUSTA, Adel SHOMALI // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały II sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2000 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Zakład Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ; Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH, 2000. — ISBN10: 83-908295-4-1. — S. 137–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pathological speech recognition based on the analyse of utterance images / M. GAJER, M. KAPUSTA, A. SHOMALI // W: MIXDES 2001 : mixed design of integrated circuits and systems : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference : Zakopane, Poland 21–23 June 2001. — [Poland : s. n.], [2001]. — S. 505–508

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Recognition of pathological utterances with the usage of the Kohonen neural networks / Marcin KAPUSTA, Mirosław GAJER, Adel SHOMALI // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences ; ISSN 0239-7528. — 2000 vol. 48 no. 1, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie analizy obrazów generowanych przez sieć KohonenaPathological speech recognition based on the analyse of images generated by the Kohonen neural network / Mirosław GAJER, Marcin KAPUSTA, Adel SHOMALI // W: XXXII [Trzydziesta druga] Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : MKM'2000 : Rzeszów–Jawor, 11–15 września 2000 r., T. 1 / red. Roman Tabisz z zespołem: Barbara Wilk, Włodzimierz Stec, Anna Szlachta ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Elektryczny. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2000. — Na okł. także: 50 lat 1951–2001 Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. — S. 275–280. — Bibliogr. s. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie analizy obrazów pojedynczych głosek[Pathological speech recognition based on the analyse of isolated sound images] / Marcin KAPUSTA, Mirosław GAJER, Adel SHOMALI // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 2 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — Zawiera teksty ref. przedstawionych na IV Krajowej Konferencji Naukowej "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", Wrocław 13-15 czerwca 2000 r.. — ISBN10: 83-7085-477-X. — S. 369–376. — Bibliogr. s. 376

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Rozpoznawanie mowy patologicznej na podstawie obrazów głosek szumowychPathological speech recognition based on the noisy sound images / Marcin KAPUSTA, Mirosław GAJER, Adel SHOMALI // Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji = Electronics and Telecommunications Quarterly ; ISSN 0867-6747. — 1999 t. 45 z. 3–4, s. 405–417. — Bibliogr. s. 416, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem metod minimalnoodległościowych i sieci neuronowychPictures recognition with the usage of minimal-distance method and Kohonen neural network / Mirosław GAJER, Marcin KAPUSTA // Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems / Polska Akademia Nauk. Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej ; ISSN 0860-8229. — 1999 t. 6 z. 3, s. 127–134. — Bibliogr. s. 133, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sieć Kohonena jako klasyfikator mowy patologicznejThe Kohonen neural network as the pathological speech classifier / KAPUSTA Marcin, GAJER Mirosław // W: 21. [Dwudzieste pierwsze] międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 8–9 maja 2000. T. [3], Informatyka = 21\textsuperscript{th} international scientific symposium of students and young research workers / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ], [2000]. — Opis częśc. wg okł. — S. 316–324. — Bibliogr. s. 323

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The usage of the Kohonen neural networks for the recognition of pathological speech / Mirosław GAJER, Marcin KAPUSTA, Adel SHOMALI // W: Neural networks and soft computing : proceedings of the fifth conference : Zakopane, Poland June 6–10, 2000 / eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz ; Polish Neural Network Society in cooperation with IEEE Neural Networks Council and Department of Computer Engineering Technical University of Częstochowa. — Częstochowa : PNNS, 2000. — S. 196–201. — Bibliogr. s. 201, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Visualisation and recognition of pathological utterances with the usage of the Kohonen neural networks / Mirosław GAJER, Marcin KAPUSTA, Adel SHOMALI // W: Proceedings of the fifth national conference on Application of mathematics in biology and medicine : Ustrzyki Górne, September 14–17 1999 / Institute of Electronics, University of Mining and Metallurgy ; Department of Forest Engineering, Agricultural University of Cracow. — Kraków : POLDEX, [1999]. — S. 64–69. — Bibliogr. s. 69, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykorzystanie techniki obliczeń neuronowych do przetwarzania i rozpoznawania sygnałów mowyApplying the neural network technique to transforming and recognition of speech signals / Marcin KAPUSTA, Mirosław GAJER, Adel Shomali // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2000 nr 7, s. 16–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — A. Shomali - afiliacja: Motorola. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSW9-0011-2282/c/Kapusta_wykorzystanie.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie niejawnych modeli Markowa w systemach automatycznego rozpoznawania mowyTheory and implementation of hidden Markov models in automatic speech recognition systems / Adel SHOMALI, Marcin KAPUSTA, Mirosław GAJER // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 1999 T. 18 z. 3, s. 89–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17