Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zarębski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603839269

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 147, z ogólnej liczby 147 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułA catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste
  AutorzyA. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. A. L. Vignati
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. OP-26
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułA catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati
  ŹródłoChemické Listy. — 2008 Roč. 102, s. s70–s71, PP015
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułA novel catalytic adsorptive stripping voltammetric method for the determination of germanium ultratraces in the presence of chloranilic acid and the V(IV)$cdot$HEDTA complex
  AutorzyJerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Vasiliki Manolopoulou, Anastasios Economou
  ŹródłoJournal of Solid State Electrochemistry. — 2020 vol. 24 iss. 11–12 spec. iss.: dedicated to the 65th birthday of Fritz Scholz on July 4th, 2020, s. 2891–2899. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10008-020-04669-0.pdf
4
5
 • [referat, 2013]
 • TytułA novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry
  AutorzyMariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2013 : 20textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26textsuperscript{th} – June 29textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — S. 28
6
 • [referat, 2014]
 • TytułA novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 158
7
 • [referat, 2015]
 • TytułAdsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V)
  AutorzyKatarzyna Kwaśniewska, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA
  ŹródłoYISAC 2015 : 22textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30textsuperscript{th} – July 04textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — S. 36
8
 • [referat, 2001]
 • TytułAnalityczne zastosowania kwasu chloranilowego
  AutorzyJerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4–5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” ; Fundacja Kościuszkowska. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. K11
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnalytical aspects of polarographic, voltammetric and spectrophotometric investigations of the vanadium (V) complex with Bis(2-hydroxyethyl) imino-tris(hydroxymethyl) methane
  AutorzyJerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoChemia Analityczna. — 1999 vol. 44 no. 5, s. 893–905
10
 • [referat, 2012]
 • TytułAnodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 227
11
 • [referat, 2011]
 • TytułAntimony film electrode prepared {em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
  AutorzyMaria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2011 : 18textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28textsuperscript{th}–July 1textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAntimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2012 vol. 24 no. 5, s. 1071–1078. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200015/pdf
13
14
 • [referat, 2011]
 • TytułApplication of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
  AutorzyNikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoIMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — [Greece : s. n.], [2011]. — S. [1]
15
 • [przegląd , 2022]
 • TytułApplication of aminopolycarboxylic complexes of V(IV) in catalytic adsorptive stripping voltammetry of germanium
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoChemosensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 10 iss. 1 art. no. 36, s. 1–20. — tekst: https://www.mdpi.com/2227-9040/10/1/36/pdf
16
 • [referat, 2013]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75
17
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
  AutorzyA. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA
  ŹródłoACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — S. 161–162
18
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoWater supply and water quality : IV international conference Kraków–Poznań, 2000 r. : conference proceedings / ed. Marek M. Sozański. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2000. — S. 45–54
19
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułApplication of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
  AutorzyA. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoWater Science and Technology : Water Supply. — 2001 vol. 1 no. 2, s. 1–8
20
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
  AutorzyJulia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoYISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułApplication of the bismuth film electrode for voltammetric determination of titanium using Ti(IV)-oxalate-chlorate catalytic system
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Karolina Pacan, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2009 vol. 21 no. 22, s. 2415-2419. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.200900264/epdf
22
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu
  AutorzyJerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 60–61
23
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułBismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of {em Sunset Yellow}
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoSensing in electroanalysis, Vol. 6 / eds. K. Kalcher [et al.]. — Pardubice : University Press Centre, 2011. — S. 247–258
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in soft
  AutorzyAgnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Iwona Tesarowicz
  ŹródłoElectroanalysis [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 vol. 26 iss. 4, s. 756–765. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300497/pdf
25
 • [referat, 2008]
 • TytułBismuth film electrodes in catalytic adsorptive stripping voltammetry – preparation, properties and analytical application
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  Źródło59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n.], [2008]. — S. [1]