Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zarębski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603839269

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 147, z ogólnej liczby 147 publikacji Autora


1
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste
2
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water
3
 • A novel catalytic adsorptive stripping voltammetric method for the determination of germanium ultratraces in the presence of chloranilic acid and the V(IV)$\cdot$HEDTA complex
4
5
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry
6
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
7
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V)
8
 • Analityczne zastosowania kwasu chloranilowego
9
 • Analytical aspects of polarographic, voltammetric and spectrophotometric investigations of the vanadium (V) complex with Bis(2-hydroxyethyl) imino-tris(hydroxymethyl) methane
10
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
11
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
12
 • Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
13
 • Application of a bismuth film electrode to the voltammetric determination of trace iron using a $Fe(III)-TEA-BrO^{-}_{3}$ catalytic system
14
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
15
 • Application of aminopolycarboxylic complexes of V(IV) in catalytic adsorptive stripping voltammetry of germanium
16
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
17
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
18
 • Application of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
19
 • Application of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
20
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
21
 • Application of the bismuth film electrode for voltammetric determination of titanium using Ti(IV)-oxalate-chlorate catalytic system
22
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu
23
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of {\em Sunset Yellow}
24
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in soft
25
 • Bismuth film electrodes in catalytic adsorptive stripping voltammetry – preparation, properties and analytical application