Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zarębski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603839269

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 138, z ogólnej liczby 138 publikacji Autora


1
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste
2
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water
3
4
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry
5
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel
6
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V)
7
 • Analityczne zastosowania kwasu chloranilowego
8
 • Analytical aspects of polarographic, voltammetric and spectrophotometric investigations of the vanadium (V) complex with Bis(2-hydroxyethyl) imino-tris(hydroxymethyl) methane
9
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate
10
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
11
 • Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II)
12
 • Application of a bismuth film electrode to the voltammetric determination of trace iron using a $Fe(III)-TEA-BrO^{-}_{3}$ catalytic system
13
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry
14
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry
15
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry
16
 • Application of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
17
 • Application of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis
18
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry
19
 • Application of the bismuth film electrode for voltammetric determination of titanium using Ti(IV)-oxalate-chlorate catalytic system
20
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu
21
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of {\em Sunset Yellow}
22
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of Sunset Yellow FCF in soft
23
 • Bismuth film electrodes in catalytic adsorptive stripping voltammetry – preparation, properties and analytical application
24
 • Błonkowe elektrody bizmutowe generowane ex-situ w roztworze kwasu chlorowego(VII)
25
 • Błonkowe elektrody bizmutowe osadzone elektrolitycznie w roztworze kwasu chlorowego(VII)