Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Zarębski, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603839269

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1471119144
202211
202122
20206132
20199252
201810172
2017431
2016642
201555
2014192134
2013752
2012171115
201110181
201010172
20099144
20088143
2007321
2006321
20056123
2004312
2003211
200211
2001211
2000211
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14748972
202211
202122
2020642
2019954
20181055
2017422
2016633
2015523
201419613
2013716
201217413
201110361
20101037
2009927
2008835
2007312
2006312
2005615
2004312
2003211
200211
2001211
200022
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1476087
202211
202122
2020642
2019963
20181055
2017422
2016633
201555
201419712
2013716
201217413
20111055
20101037
2009927
2008835
2007312
2006312
2005615
2004312
200322
200211
2001211
2000211
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14739108
202211
2021211
2020624
2019927
20181028
2017413
2016624
201555
201419415
2013725
201217512
20111019
20101028
2009945
2008835
2007312
2006312
2005624
2004312
200322
200211
200122
2000211
1999211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14744103
202211
202122
2020624
2019945
20181037
2017413
2016633
201555
201419613
2013725
201217512
20111028
20101037
2009954
2008844
2007312
200633
200566
200433
200322
200211
200122
200022
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1475493
202211
202122
2020633
2019945
20181037
2017413
2016633
201555
201419910
2013725
201217512
20111019
20101028
2009954
2008835
2007312
2006312
2005624
2004321
2003211
200211
2001211
2000211
19992111
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste / A. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. A. L. Vignati // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. OP-26. — Bibliogr. s. OP-26

 • keywords: speciation, catalytic adsorptive stripping voltammetry, sediments, chromium(VI), surface active substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water / Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati // Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. — 2008 Roč. 102, s. s70–s71, PP015. — Bibliogr. s. s71. — 12th international conference on Electroanalysis : Prague, 16–19 June 2008 : abstract book / ČAS, ČCHC. — [Prague : Česká společnost chemická, 2008]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A novel catalytic adsorptive stripping voltammetric method for the determination of germanium ultratraces in the presence of chloranilic acid and the V(IV)$\cdot$HEDTA complex / Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Julia GONCIARCZYK, Vasiliki Manolopoulou, Anastasios Economou // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2020 vol. 24 iss. 11–12 spec. iss.: dedicated to the 65th birthday of Fritz Scholz on July 4th, 2020, s. 2891–2899. — Bibliogr. s. 2898–2899, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-11. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10008-020-04669-0.pdf

 • keywords: silver amalgam film electrode, catalytic adsorptive stripping voltammetry, chloranilic acid, germanium determination, HEDTA vanadium(IV) complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10008-020-04669-0

4
5
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry / Mariola MACZUGA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2013 : 20\textsuperscript{th} young investigators' seminar on Analytical chemistry : Maribor, June 26\textsuperscript{th} – June 29\textsuperscript{th}, 2013 : book of abstracts / eds. Darinka Brodnjak Vončina, Mitja Kolar. — [Maribor] : Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, [2013]. — Dod. ISBN 978-961-248-397-5. — ISBN: 978-961-248-396-8. — S. 28

 • keywords: screen-printed electrode, adsorptive stripping voltammetry, Co and Ni, DMG complex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • A novel screen-printed electrode modified with metal film for adsorptive stripping voltammetry of cobalt and nickel / Andrzej BOBROWSKI, Mariola MACZUGA, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Adsorptive stripping voltammetric determination of molybdenum in fly ash extracts using a new catalytic system: Mo(VI)/Mo(V) – chloranilic acid and chlorates(V) / Katarzyna Kwaśniewska, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA // W: YISAC 2015 : 22\textsuperscript{nd} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 30\textsuperscript{th} – July 04\textsuperscript{th}, 2015, Lodz, Poland : book of abstract / ed. by Mariola Brycht, Andrzej Leniart ; Faculty of Chemistry. University of Lodz. — Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2015. — ISBN: 978-83-6125-44-8. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analityczne zastosowania kwasu chloranilowego[Analytical application of chloranilic acid] / Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4–5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” ; Fundacja Kościuszkowska. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. K11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analytical aspects of polarographic, voltammetric and spectrophotometric investigations of the vanadium (V) complex with Bis(2-hydroxyethyl) imino-tris(hydroxymethyl) methane / Jerzy ZARĘBSKI // Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009-2223. — 1999 vol. 44 no. 5, s. 893–905. — Bibliogr. s. 905, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Anodic stripping voltammetric detection of some heavy metals using antimony film electrode prepared from potassium tartrate / A. BOBROWSKI, A. KRÓLICKA, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 227. — Bibliogr. s. 227

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Antimony film electrode prepared {\em in situ} in hydrogen potassium tartrate for detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) / Maria PUTEK, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2011 : 18\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Novi Sad, Serbia, June 28\textsuperscript{th}–July 1\textsuperscript{st}, 2011 : book of abstracts. — [Serbia : s. n.], [2011]. — S. 14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Antimony film electrode prepared in situ in hydrogen potassium tartrate in anodic stripping voltammetric trace detection of Cd(II), Pb(II), Zn(II), Tl(I), In(III) and Cu(II) / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2012 vol. 24 no. 5, s. 1071–1078. — Bibliogr. s. 1077–1078, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200015/pdf

 • keywords: copper, cadmium, lead, anodic stripping voltammetry, antimony film electrode, zinc, indium, potassium tartrate, thallium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.201200015

13
14
 • Application of a thin film electrode in anodic stripping chronopotentiometry / Nikolas Antonatos, Andrzej BOBROWSKI, Anastasios Economou, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK, Jerzy ZARĘBSKI // W: IMA 2011 [Dokument elektroniczny] : The 7th International conference on Instrumental Methods of Analysis. Modern trends and applications : 18–22 Sept. 2011, Chania Crete, Greece : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of aminopolycarboxylic complexes of V(IV) in catalytic adsorptive stripping voltammetry of germanium / Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI // Chemosensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2227-9040. — 2022 vol. 10 iss. 1 art. no. 36, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-16. — tekst: https://www.mdpi.com/2227-9040/10/1/36/pdf

 • keywords: vanadium, catalytic adsorptive stripping voltammetry, germanium, aminopolycarboxylic complexes, HEDTA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/chemosensors10010036

16
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI // W: 6BBCAC : 6\textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. P-75

 • keywords: anodic stripping voltammetry, antimony film electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Application of antimony film electrode plated in a potassium tartrate solution for determination of metal traces by means of anodic stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, M. PUTEK, J. ZARĘBSKI, A. KRÓLICKA // W: ACP 2014 [Dokument elektroniczny] : Analytická chémia v praxi : stav a perspektívy : XIII. konferencia s medzínárodnou účast'ou : súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi : 1.–4. jún 2014, Bratislava : zborník abstraktov / eds. Svetlana Hrouzková, Pavel Májek ; Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-80-227-4169-9. — S. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Application of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis / Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: Water supply and water quality : IV international conference Kraków–Poznań, 2000 r. : conference proceedings / ed. Marek M. Sozański. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2000. — Na okł.: conference proceedings : IV-th International Conference, XVI-th National Conference, Kraków, Poland, September 11-13, 2000. — ISBN10: 83-911077-7-9. — S. 45–54. — Bibliogr. s. 52–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Application of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis / A. BOBROWSKI, J. ZARĘBSKI // Water Science and Technology : Water Supply ; ISSN 1606-9749. — 2001 vol. 1 no. 2, s. 1–8. — Bibliogr. s. 5–8. — International Conference on Water Supply and Water Quality : KRAKOW, SEP 11-13, 2000

 • keywords: adsorptive stripping voltammetry, catalytic systems, trace elements water analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Application of novel tellurium film electrode for copper(II) determination by means of anodic stripping voltammetry / Julia ŚLIWA, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: YISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24\textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2017]. — S. 14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ExGnxX [2017-07-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Badania woltamperometryczne objętościowego układu katalitycznego: ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroksymetylo)-aminometan – nadboran sodu[Voltammetric study of volumetric catalytic system ${Co(II)/Co(III)}$ – tris(hydroxymethyl)-aminomethane – sodium perborate] / Jerzy ZARĘBSKI, Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Maria PUTEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Bismuth film electrodes for adsorptive stripping voltammetric determination of {\em Sunset Yellow} / Agnieszka KRÓLICKA, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: Sensing in electroanalysis, Vol. 6 / eds. K. Kalcher [et al.]. — Pardubice : University Press Centre, 2011. — ISBN: 978-80-7395-434-5. — S. 247–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Bismuth film electrodes in catalytic adsorptive stripping voltammetry – preparation, properties and analytical application / Andrzej BOBROWSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Abstract W: The 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry down to the molecular level: interfacial science for life and technology : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : program. — S. s10-P-007. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: