Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Wiernek, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułCoaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoWyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 529–536
3
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułControlling personalny
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 233–239
4
 • [referat, 1997]
 • TytułGospodarowanie czasem w skali dnia pracy przez polskich menedżerów
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoTeoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach : konferencja naukowa : Krynica 1997 / Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — [Polska : s. n.], [1997]. — S. 160–171
5
 • [monografia, 2000]
 • TytułKultura organizacyjna przedsiębiorstwa
  AutorzyBogusław WIERNEK
  DetailsKraków : Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2000. — 107 s.
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMobilność pracowników
  AutorzyBogusław WIERNEK, Ewa BECK
  ŹródłoHumanizacja Pracy. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 23–30
7
 • [referat, 2000]
 • TytułNowe formy wspomagania partycypacji bezpośredniej
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoStan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 11–20
8
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułNowe metody oceny realizacji funkcji personalnych
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 192–205
9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułOutsourcing funkcji personalnych
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoOrganizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 599–604
10
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułPersonel firmy jako zasób startegiczny
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 77–99
11
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułPlanowanie zatrudnienia, controlling personalny
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoHumanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 247–263
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPlanowanie zatrudnienia i zarządzanie kompetencjami w fabryce koncernu X
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 323–326
13
 • [referat, 2004]
 • TytułPrzeciwdziałanie sabotażowi pracowników
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoPrzedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — S. 351–359
14
 • [skrypt, 2004]
 • TytułPsychologia w pracy menedżera
  AutorzyDagmara LEWICKA, Bogusław WIERNEK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 184, [1] s.
15
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułRealizacja funkcji personalnych w organizacji zarządzającej wiedzą
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoWspółczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 52–56
16
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułRealizacja funkcji personalnych w organizacji zarządzającej wiedzą
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoOd społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 425–430
17
 • [referat, 2001]
 • TytułRole lidera przyszłości
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoZarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 363–369
18
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułStudium przypadku w doskonaleniu menedżerów
  AutorzyBogusław WIERNEK
  ŹródłoDoskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 83–[92]
19
 • [książka, 1999]
 • TytułZarządzanie personelem w firmie
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Bogusław WIERNEK,Wojciech PAWNIK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA
  DetailsWyd. 4. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 132, [1] s.
20
 • [podręcznik, 2002]
 • TytułZarządzanie pracownikami
  AutorzyEwa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 148, [1] s.
21
 • [podręcznik, 2003]
 • TytułZarządzanie pracownikami
  AutorzyEwa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 148, [1] s
22
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułZarządzanie pracownikami
  AutorzyEwa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red nauk.: Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 148, [1] s.
23
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułZasoby ludzkie w reengineeringu
  AutorzyMateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK
  ŹródłoZarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 227–231
24
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułZrównoważona karta wyników jako narzędzie oceny kapitału ludzkiego i efektywności zarządzania ZL w przedsiębiorstwie
  AutorzyBogusław WIERNEK, Mateusz WIERNEK
  ŹródłoPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 285–289