Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusław Wiernek, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2361133
201011
200811
20073111
200633
2005211
200451211
2003211
2002211
200111
2000211
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2323
201011
200811
200733
200633
200522
200455
200322
200222
200111
200022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2323
201011
200811
200733
200633
200522
200455
200322
200222
200111
200022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2323
201011
200811
200733
200633
200522
200455
200322
200222
200111
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem23122
201011
200811
2007312
200633
200522
200455
200322
200222
200111
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23518
201011
200811
2007312
200633
2005211
2004514
200322
200222
200111
200022
1999111
 • Audyt personalnyPersonnel procedures audit / Mateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 429–435. — Bibliogr. s. 435. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r1y0866.wbg2.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/50-2-23.pdf

 • słowa kluczowe: audyt personalny, cel audytu, audyt procedur personalnych, zalecenia wynikające z audytu

  keywords: personnel audit, audit goal, audit of personnel procedures, audit recommendations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracownikówCoaching as a tool supporting personnel development / Bogusław WIERNEK // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 529–536. — Bibliogr. s. 536

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Controlling personalnyPersonnel controlling / Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 233–239. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa[Organizational culture of enterprise] / Bogusław WIERNEK. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2000. — 107 s.. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 23). — Bibliogr. s. 106–107

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mobilność pracownikówEmployee's mobility / Bogusław WIERNEK, Ewa BECK // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowe formy wspomagania partycypacji bezpośredniej[New forms of the employee direct participation] / Bogusław WIERNEK // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe metody oceny realizacji funkcji personalnych[New methods of evaluation of personnel functions realization] / Bogusław WIERNEK // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 192–205. — Bibliogr. s. 205

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Outsourcing funkcji personalnychOutsourcing of personal functions / Bogusław WIERNEK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 599–604. — Bibliogr. s. 604

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Personel firmy jako zasób startegiczny[Company staff as a strategic resource] / Bogusław WIERNEK // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 77–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Planowanie zatrudnienia, controlling personalny[Employment planning, personel controlling] / Bogusław WIERNEK // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 247–263. — Bibliogr. s. 263

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Planowanie zatrudnienia i zarządzanie kompetencjami w fabryce koncernu XEmployment planning and competency management in a plant of the consortium „X” / Bogusław WIERNEK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 323–326. — Bibliogr. s. 326

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przeciwdziałanie sabotażowi pracowników[In opposition to personnel sabotage] / Bogusław WIERNEK // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 351–359. — Bibliogr. s. 359

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Psychologia w pracy menedżera[Psychology at manager's work] / Dagmara LEWICKA, Bogusław WIERNEK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 184, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1672). — Bibliogr. s. [185]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Realizacja funkcji personalnych w organizacji zarządzającej wiedząRealization of personnel functions within knowledge management organization / Bogusław WIERNEK // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 52–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Realizacja funkcji personalnych w organizacji zarządzającej wiedząRealisation of personal functions in knowledge management organisation / Bogusław WIERNEK // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 425–430. — Bibliogr. s. 430

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Role lidera przyszłościThe leader of the future – new roles / Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 363–369. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Studium przypadku w doskonaleniu menedżerów[Case study in managers training] / Bogusław WIERNEK // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 83–[92]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zarządzanie personelem w firmie[The personnel management in the firm] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Bogusław WIERNEK,Wojciech PAWNIK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA. — Wyd. 4. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 132, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1595). — Bibliogr. s. 131–[133]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie pracownikami[The personnel management] / Ewa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 148, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0052). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zarządzanie pracownikami[The personnel management] / Ewa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 148, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0092). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zarządzanie pracownikami[The personnel management] / Ewa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red nauk.: Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 148, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0246). — Bibliogr. przy rozdz.. — Wyd. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zasoby ludzkie w reengineeringuHuman resources in reengineering / Mateusz WIERNEK, Bogusław WIERNEK // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zrównoważona karta wyników jako narzędzie oceny kapitału ludzkiego i efektywności zarządzania ZL w przedsiębiorstwieBalanced score card as a tool for assessment of human capital and the effectiveness of human resource management in organization / Bogusław WIERNEK, Mateusz WIERNEK // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 285–289. — Bibliogr. s. 289

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: