Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Zbiegień-Maciąg, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułCoaching – nowy sposób doskonalenia pracowników w organizacji
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoDoskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 93–[99]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCreating work-life balance policy at the example of chosen university
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK-KRALA
  ŹródłoManagement (Zielona Góra). — 2011 vol. 15 no. 2, s. 155–167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDiagnoza i analiza funkcji personalnej w organizacji – prezentacja metod badawczych
  AutorzyDagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoZastosowania psychologii w zarządzaniu / pod red. Barbary Kożusznik, przy współudz. Małgorzaty Chrupały-Pniak. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. — S. 91–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułDiscrimination in the workplace : the scale, symptom analysis, and preventive measures
  AutorzyDagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoHuman and work in a changing organisation : management oriented on the employee interests / eds. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2011. — S. 123–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [książka, 2002]
 • TytułDoskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi
  Autorzypod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsWyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 98, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułEtyczne przedsięwzięcia w organizacji
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 206–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułGainsharing as one of team reward programs
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK
  ŹródłoManagement (Zielona Góra). — 2002 vol. 6 no. 1, s. 59–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGlobal human resource management
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK
  ŹródłoManagement (Zielona Góra). — 2004 vol. 8 no. 1, s. 5–10
 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie globalne, personel

  keywords: HRM, human resource management, global organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułIdentyfikacja etycznej kultury organizacyjnej – wymiar globalny
  AutorzyEwa BECK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoStudia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Łukasz Sułkowski. — Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. — S. 133–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułInicjatywy zachodnich przedsiębiorstw w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoZarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 57–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułNieprawidłowości w procesie zwalniania : rezultaty badawcze
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA
  ŹródłoDysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 2 / pod red. Zdzisławy Janowskiej. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. — S. 329–341
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [książka, 2006]
 • TytułNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
  Autorzypod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsKraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — 288 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułNowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznych
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR
  ŹródłoHumanizacja Pracy. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 9–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2001]
 • TytułNowe wyzwanie w polityce zatrudnienia – leasing personelu
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoZarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 355–361
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2000]
 • TytułNurty przyszłościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoStan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 21–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [książka, 2003]
 • TytułOrganizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej
  Autorzypod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Wojciecha PAWNIKA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — XI, 594 s
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [książka, 2008]
 • TytułOrganizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne
  Autorzyred. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOrientacja humanistyczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi na początku XXI wieku
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoHumanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — S. 265–276
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułPodstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoDoskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 9–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [książka, 2004]
 • TytułPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie
  Autorzypod red. nauk. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG i Dagmary LEWICKIEJ
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 436 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułPracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialny
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoOd społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 453–460
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2002]
 • TytułProgram outplacementu czyli pracownicze zwolnienia konsultowane
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 3 : Pt. 3, Zarządzanie : Management / red. nauk. Adam Peszko ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 187–193
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułPróby budowania nowych profili kulturowych w organizacji
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoOrganizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — S. 173–181
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułPrzedsiębiorstwo oparte na wiedzy : implikacje dla polityki personalnej
  AutorzyLidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 53–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułRelations between motivation and work satisfaction on the basis of research in Polish enterprises
  AutorzyDagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  ŹródłoManagement (Zielona Góra). — 2009 vol. 13 no. 1, s. 61–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: