Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Zbiegień-Maciąg, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Coaching – nowy sposób doskonalenia pracowników w organizacji
2
 • Creating work-life balance policy at the example of chosen university
3
 • Diagnoza i analiza funkcji personalnej w organizacji – prezentacja metod badawczych
4
 • Discrimination in the workplace
5
 • Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi
6
 • Etyczne przedsięwzięcia w organizacji
7
 • Gainsharing as one of team reward programs
8
 • Global human resource management
9
 • Identyfikacja etycznej kultury organizacyjnej – wymiar globalny
10
 • Inicjatywy zachodnich przedsiębiorstw w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu
11
 • Nieprawidłowości w procesie zwalniania
12
 • Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
13
 • Nowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznych
14
 • Nowe wyzwanie w polityce zatrudnienia – leasing personelu
15
 • Nurty przyszłościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
16
 • Organizacje przyszłości
17
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne
18
 • Orientacja humanistyczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi na początku XXI wieku
19
 • Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
20
 • Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie
21
 • Pracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialny
22
 • Program outplacementu czyli pracownicze zwolnienia konsultowane
23
 • Próby budowania nowych profili kulturowych w organizacji
24
 • Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy
25
 • Relations between motivation and work satisfaction on the basis of research in Polish enterprises