Wykaz publikacji wybranego autora

Lidia Zbiegień-Maciąg, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem44151937
2011211
2010312
200911
2008312
20075131
2006532
20044112
2003633
200272311
20013111
20003111
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem444031
2011211
201033
200911
200833
200755
200655
2004431
200366
2002761
200133
200033
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem4444
201122
201033
200911
200833
200755
200655
200444
200366
200277
200133
200033
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem4444
201122
201033
200911
200833
200755
200655
200444
200366
200277
200133
200033
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem44935
201122
2010321
200911
200833
2007514
200655
200444
200366
200277
200133
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem441331
201122
2010321
200911
200833
2007532
2006514
2004413
200366
200277
200133
200033
1999221
 • Coaching – nowy sposób doskonalenia pracowników w organizacji[Coaching – new method development of workers in the organization] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 93–[99]. — Bibligr. s. [99]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Creating work-life balance policy at the example of chosen universityKształtowanie polityki work-life balance na przykładzie wybranej uczelni wyższej / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK-KRALA // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2011 vol. 15 no. 2, s. 155–167. — Bibliogr. s. 166–167, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diagnoza i analiza funkcji personalnej w organizacji – prezentacja metod badawczych[Diagnosis and analysis of the personal function in the organization – presentation of research methods] / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zastosowania psychologii w zarządzaniu / pod red. Barbary Kożusznik, przy współudz. Małgorzaty Chrupały-Pniak. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2789). — ISBN: 978-83-226-1924-7. — S. 91–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Discrimination in the workplace : the scale, symptom analysis, and preventive measuresDyskryminacja w miejscu pracy : skala zjawiska, analiza symptomów, działania zapobiegawcze / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Human and work in a changing organisation : management oriented on the employee interests / eds. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 224). — ISBN: 978-83-7695-159-1. — S. 123–134. — Bibliogr. s. 134, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi[Development of human resources management] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 98, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Etyczne przedsięwzięcia w organizacji[Ethical ventures in organisation] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 206–214. — Bibliogr. s. 214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gainsharing as one of team reward programsPartycypacja w korzyściach jako program nagradzania zespołowego / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2002 vol. 6 no. 1, s. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Global human resource managementMiędzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Ewa BECK // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2004 vol. 8 no. 1, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie globalne, personel

  keywords: HRM, human resource management, global organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja etycznej kultury organizacyjnej – wymiar globalny[Identification of the ethical organizational culture – global dimention] / Ewa BECK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Studia z zarządzania międzykulturowego / red. nauk. Łukasz Sułkowski. — Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2007. — (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 17). — ISBN: 978-83-60230-13-8. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Inicjatywy zachodnich przedsiębiorstw w dziedzinie odpowiedzialnego biznesuInitiatives of western corporations with respect to socially responsible business / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 57–65. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nieprawidłowości w procesie zwalniania : rezultaty badawcze[Irregularities in redundancy process : research results] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA // W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 2 / pod red. Zdzisławy Janowskiej. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. — ISBN: 978-83-7525-196-8. — S. 329–341. — Bibliogr. s. 341

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem[New trends and challenges in the personnel management] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — 288 s.. — (HR). — Bibliogr. przy rozdz., Indeks. — ISBN: 978-8-37-484028-6 ; ISBN10: 83-7484-028-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe tendencje w zakresie realizacji funkcji personalnej – analiza na podstawie badań empirycznychNew trends in personnel function realisation – an analysis based on empirical research / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Dagmara LEWICKA, Agnieszka ORLIŃSKA-GONDOR // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2007 R. 40 nr 3–4, s. 9–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowe wyzwanie w polityce zatrudnienia – leasing personeluA new challenge in recruitment – personnel leasing / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 355–361. — Bibliogr. s. 361, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nurty przyszłościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi[Future directions in human resources management] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej[The future organizations : chances and dangers in context of the European integration process] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Wojciecha PAWNIKA. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — XI, 594 s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne[Organizations in the innovative management - social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Orientacja humanistyczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi na początku XXI wieku[Humanistic orientation in human resources management at the beginning of the XXI century] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Humanista w uczelni technicznej : Księga Jubileuszowa Juliana Bugla w 50-lecie pracy dydaktycznej i naukowej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0094). — ISBN10: 83-89388-75-8. — S. 265–276. — Bibliogr. s. 275–276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi[Basic theoretical tendencies in human resources management] / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 9–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie[Looking for organizational identity in United Europe] / pod red. nauk. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG i Dagmary LEWICKIEJ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 436 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-27-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pracownik upodmiotowiony – partner społecznie odpowiedzialnyThe employee as a subject and socially responsible partner : the essence of CSR concept : the macro scale / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 453–460. — Bibliogr. s. 460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Program outplacementu czyli pracownicze zwolnienia konsultowaneOutplacement as a program of employee's dismissal / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 3 : Pt. 3, Zarządzanie : Management = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Adam Peszko ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — Opis częśc. wg T. 1. — S. 187–193. — Bibliogr. s. 193, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Próby budowania nowych profili kulturowych w organizacjiThe tries of building new culture profiles within an organization / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 173–181. — Bibliogr. s. 181, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy : implikacje dla polityki personalnejKnowledge-based organization : implications for human resources management / Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 53–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Relations between motivation and work satisfaction on the basis of research in Polish enterprisesZwiązki pomiędzy motywacją a satysfakcją z pracy na podstawie badań w polskich przedsiębiorstwach / Dagmara LEWICKA, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG // Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2009 vol. 13 no. 1, s. 61–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: