Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Kowalczuk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • 100-lecie geofizyki polskiej 1895–1995 : suplement (do wydania drugiego, ARBOR, Kraków, 2001)A hundred years of geophysics in Poland 1895–1995 : a supplement to the second edition, ARBOR Press, Cracow, 2001 / Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [s. n.], 2002. — 381, [1] s.. — Bibliogr. s. 343–349, Indeksy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Doktorat Honoris Causa AGH dla prof. dr. hab. Romana Teisseyre'a z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie[The honorary degree Doctor Honoris Causa of AGH for professor Roman Teisseyre from Geophysics Institute of Polish Academy of Sciences in Warsaw] / Jerzy KOWALCZUK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2004 t. 30 z. 3, s. 241–248. — Bibliogr. s. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Edward Walery Janczewski (1887–1959) : życie i działalność naukowaEdward Walery Janczewski (1887–1995) : life and scientific activity / Jerzy KOWALCZUK // Wiek Nafty ; ISSN 1425-5537. — 2003 R. 13 nr 2, s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T. 1, cz. A, Wyższa Szkoła Realna we Lwowie i jej przekształcenia (lata szkolne: 1873/1874–1920/1921)The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from the II Republic of Poland. Vol. 1, pt. A, Wyższa Szkoła Realna in Lvov and its transformations / Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2002. — CXXXII, 323, [1] s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. XXI–XXVII, Summ., Indeksy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T. 1, cz. C-1, XI (jedenaste) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. J. i J. Śniadeckich we Lwowie (nr 569) (lata szkolne: 1922/23–1938/39)The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from the II Republic of Poland. Vol. 1, pt. C-1, The J. & J. Śniadecki Number 11th State Highschool and Grammar School in Lvov (1922–1939) / Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2004. — 414 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Bibliogr. s. 38–44, Summ., Suplementy, Indeksy. — ISBN10: 83-917122-5-7. — Dod. ISBN: 83-917122-1-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich : zachowane w pamięci i dokumenty przeszłości. T. 2, Prywatne Gimnazjum Humanistyczne im. Henryka Jordana we Lwowie (właściciel: Mieczysław Kistryn) lata szkolne: 1909–1939The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 2, The Henryk Jordan, Private Humanistic High School in Lvov (owner: Mieczysław Kistryn); school years 1909–1939 : kept in memory and documents of the past / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2005. — 322 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T. 4, cz. 2, XIII (trzynaste) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Królwej Jadwigi we Lwowie (nr 573) lata: 1879-1938/39 : dokumenty przeszłościThe history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 4, pt. 2, The Queen Jadwiga 13-th State Highschool in Lvov (1879-1939) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], cop. 2007. — 372 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Bibliogr. s. 17–25, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4 . — Dod. ISBN 978-83-922445-5-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T. 1, cz. C-4, XI (jedenaste) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. J. i J. Śniadeckich we Lwowie (nr 569), (lata szkolne: 1922/23–1938/39) : tableaux – fotografieThe history of education and schooling in the South-East Borderland — the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 1, pt. C-4, The J. & J. Śniadecki Number 11-th State High School and Grammar School in Lvov (1922–1939) : tableaux – photographs / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], cop. 2007. — 354 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Bibliogr. s. 22–28, Summ., Suplementy, Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1. — Dod. ISBN 978-83-922445-6-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T 5, cz. 1, IV (czwarte) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie (nr 562), (lata szkolne: 1879/80–1938/39) : dokumenty przeszłości, (1)The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 5, pt. 1, The Jan Długosz number 4-th State High School and Grammar School in Lvov (1879/80–1938/39) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], cop. 2007. — 566 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Bibliogr. s. 19–30, Summ., Aneksy, Indeks. — ISBN: ISBN 978-83-917122-1. — Dod. ISBN 978-83-922445-7-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T 5, cz. 2, IV (czwarte) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie (nr 562), (lata szkolne: 1879/80–1938/39) : dokumenty przeszłości, (2)The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 5, pt. 2, The Jan Długosz number 4-th State High School and Grammar School in Lvov (1879/80–1938/39) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], cop. 2007. — 578 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Aneksy, Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-922445-8-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich : dokumenty przeszłości, (3). T 5, cz. 3, IV (czwarte) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie (nr 562), (lata szkolne: 1879/80–1938/39) : dokumenty przeszłości, (3)The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 5, pt. 3, The Jan Długosz number 4-th State High School and Grammar School in Lvov (1879/80–1938/39) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], cop. 2007. — 296 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Aneksy, Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-922445-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T 5, cz. 4, IV (czwarte) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie (nr 562), (lata szkolne: 1879/80–1938/39) : dokumenty przeszłości, (4), [ilustracje, relacje, aneksy, suplementy]The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 5, pt. 4, The Jan Długosz number 4-th State High School and Grammar School in Lvov (1879/80–1938/39) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], cop. 2007. — 354 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Aneksy, Suplementy, Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-926338-0-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : wprowadzenie; czasopisma szkół średnich; I (pierwsze) Gimnazjum. T. 7, cz. 1, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX wiekuThe history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland : [introduction; journals of high schools]; the 1st Mikołaj Kopernik State High School and Grammar School. Vol. 7, pt. 1, [State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 678 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 18–31, Summ., Suplement, Indeksy. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-5-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : V (piąte) Gimnazjum. T. 7, cz. 2, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX wiekuThe history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland : the 5th Stanisław Żółkiewski State High School and Grammar School. Vol. 7, pt. 2, [State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 628 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ.. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-6-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : VI (szóste) Gimnazjum; VII (siódme) Gimnazjum. T. 7, cz. 3, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w.[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 7, pt. 3, State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 646 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Skorowidz. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-7-7. — Indeks nazwisk dla cz. 3 t. 7 zamieszczony jest w cz. 1 na s. 502–575

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : Filia VII (siódmego) Gimnazjum; VIII (ósme) Gimnazjum; IX (dziewiąte) Gimnazjum; X (dziesiąte) Gimnazjum; XIV (czternaste) Gimnazjum. T. 7, cz. 4, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w.[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 7, pt. 4, State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 508 s., 3 k. złoż.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Skorowidz. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-8-4. — Indeks nazwisk dla cz. 4 t. 7 zamieszczony jest w cz. 1 na s. 578–651

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : Korpus Kadetów nr 1; Szkoły Kolei Państwowych; Instytut Naukowy Wojskowy. T. 7, cz. 5, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w.[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 7, pt. 5, State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 540 s., 1 k. złoż.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Skorowidz. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-9-1. — Indeks nazwisk dla cz. 5 t. 7 zamieszczony jest w cz. 1 na s. 654–677

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 10, Państwowe Gimnazjum Akademickie we Lwowie (lata: 1779–1926). Cz. 2, (lata: 1877/78–1926)The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 10, The Academic Gimnazjum (Academic High School) in Lvov (1779–1926). Pt. 2, (1877/78–1926) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2012. — 544 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-10-3. — Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 10, Państwowe Gimnazjum Akademickie we Lwowie (lata: 1779–1926). Cz. 1, lata: 1779–1876/77The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 10, The Academic Gimnazjum (Academic High School) in Lvov (1779–1926). Pt. 1, (1779 to 1876/77) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2012. — 396 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Bibliogr. s. 23–38, Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-09-7. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza podana w części 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 11, Politechnika Lwowska (1872/73–1938/39). Cz. 1, lata: 1872/73–1918/19[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 11, The Lvov Technical University (1872/73–1938/39). Pt. 1, period: 1872/73–1918/19] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2013. — 508 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 81–94, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-13-4. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 11, Politechnika Lwowska (1872/73–1938/39). Cz. 2, lata: 1919/20–1933/34[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 11, The Lvov Technical University (1872/73–1938/39). Pt. 2, period: 1919/20–1933/34] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2013. — 544 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-14-1. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 11, Politechnika Lwowska (1872/73–1938/39). Cz. 3, lata: 1934/35–1938/39 ; aneksy i suplementy[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 11, The Lvov Technical University (1872/73–1938/39). Pt. 3, period: 1934/35–1938/39 ; appendices and supplements] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2013. — 632 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-15-8. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie (1919/20–1939/40). Cz. 1, Curriculum vitae Uniwersytetu 1919/20–1939/40; kroniki UJK z lat akad. 1920/21–1923/24[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Jan Kazimierz University (1919/20–1939/40). Pt. 1, Curriculum vitae of the University 1919/20–1939/40; chronicle University period 1920/21–1923/24] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2014. — 504 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 16–20, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-21-9. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie (1919/20–1939/40). Cz. 2, Kroniki UJK z lat akad. 1924/25; 1926/27; 1928/29 i 1929/30[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Jan Kazimierz University (1919/20–1939/40). Pt. 2, chronicle of University period 1924/25, 1926/27, 1928/29 and 1929/30] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2014. — 624 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 12–13, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-22-6. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: